Yksilöllinen hoito ja elintavat kuntoon

Tyypin 2 diabetes


Tiedä ainakin nämä

Tyypin 2 eli aikuistyypin diabeetikoita on Suomessa tiedossa noin 300 000. Lisäksi noin 150 000 sairastaa diabetesta tietämättään.

Syy
Haima tuottaa insuliinia, mutta se vaikuttaa heikosti tai insuliinia ei ole tarpeeseen nähden riittävästi. Insuliinintuotanto voi vuosien kuluessa ehtyä kokonaan.

Oireet
Usein oireeton, kehittyy hitaasti jopa vuosien kuluessa. Todetaan usein sattumalta tai valtimosairauden puhjettua. Oireita voivat olla esimerkiksi väsymys erityisesti aterioiden jälkeen, jalkasäryt, lihaskouristelut sekä uupumus, johon uni ei auta.

Toteaminen
Onko minulla diabetes? Katso milloin diabetes todetaan.

Hoito
Painonhallinta liikunnan ja oikean ruokavalion avulla. Tarvittaessa myös lääkehoito. Kohonneen verenpaineen ja veren rasvahäiriöiden hoito sekä veren liiallisen hyytymisen esto ovat tärkeitä lisäsairauksien estämiseksi ja hoitamiseksi.

Sairastumisikä
Yleensä yli 40-vuotiaana. Lisääntyy nopeasti kaikkialla maailmassa ja yhä nuoremmissa ikäryhmissä.

Ehkäisy
Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tyypin 2 diabeteksen puhkeamista
voidaan ehkäistä tai viivyttää kiinnittämällä huomiota elintapoihin. Ehkäisyn keinoja ovat liikunta, terveellinen ruoka, painonhallinta ja tupakoimattomuus.

Periytyvyys
Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on 40 prosenttia, jos toisella vanhemmista on tyypin 2 diabetes. Riski on 70 prosenttia, jos molemmilla vanhemmilla on.

Hoidon tavoitteet ja keinot

Diabeteksen hoidon tavoitteena on mahdollisimman terve ja laadukas elämä - nyt ja tulevaisuudessa.

Kun hoito on diabetesdiagnoosin jälkeen saatu kohdalleen, elämänlaatu yleensä paranee: olo virkistyy ja mieliala kohenee.

Omaa tulevaisuutta ajatellen on tärkeää ehkäistä diabetekseen liittyviä lisäsairauksia eli valtimoiden kovettumista sekä ongelmia munuaisissa, silmissä ja hermostossa.

Tyypin 2 diabeteksen hoidossa tärkeintä on kokonaisvaltaisuus. Kohonnut verensokeri on vain yksi osa diabetekseen liittyvää laajaa aineenvaihduntahäiriötä (metabolista oireyhtymää).

Kokonaisvaltainen hoito ehkäisee tehokkaasti lisäsairauksia. Hyvä hoito myös hidastaa ja hoitaa jo alkaneita lisäsairauksia.

Lääkkeetön hoito on kaiken perusta. Tämä tarkoittaa terveellistä ruokavaliota, säännöllistä liikuntaa, painonhallintaa ja tupakoimattomuutta. Jos lääkkeettömät keinot eivät tuo toivottuja tuloksia, on lääkehoito tarpeen.

Lääkehoidon aloittaminen ei tarkoita epäonnistumista elintapamuutoksissa. Elintapamuutokset ovat hyödyllisiä myös silloin, kun diabetesta hoidetaan lääkkeillä.

Kun hoidetaan tyypin 2 diabetesta, hoidetaan:
 • verensokeria
 • verenpainetta
 • veren rasvoja
 • veren hyytymistekijöitä

Verensokeri

Verensokerin tavoitearvot tyypin 2 diabeetikoilla:
 • paastoarvot 4–7 millimoolia litrassa (mmol/l)
 • aterioiden jälkeen alle 8(–10) mmol/l
 • ns. pitkäaikaissokeri eli alle 48–53 mmol/mol (6,5–7 %)
Tyypin 2 diabeteksen hoidon tarkoituksena on pitää verensokeri mahdollisimman normaalina eli lähellä terveiden arvoja. Terveiden verensokeriarvot pysyttelevät suunnilleen välillä 4–8 mmol/l.

Hyvän sokeritasapainon saavuttamisessa olennaista on
 • painonhallinta
 • terveelliset ruokatottumukset
 • liikunta
 • tarvittaessa lääkitys.
Lisää tietoa verensokerin säätelystä tyypin 1 diabetes-sivuillamme täällä.

Verenpaine

Korkea verenpaine on haitallista valtimoille, munuaisille ja silmänpohjille.

Verenpaineen tavoitearvo diabeetikoilla:
 • 140/80 elohopeamillimetriä (mmHg) tai alle
Jos on merkkejä diabeteksen lisäsairauksista, verenpainetta yritetään saada vieläkin alemmalle tasolle.

Diabeetikon verenpainetta seurataan perusvastaanottokäynneillä. Jos arvot ovat koholla, seurantaa tihennetään. Kotimittaukset ja niiden tulosten kirjaaminen voivat olla tarpeen.

Elintavoilla on suuri merkitys kohonneen verenpaineen hoidossa. Liikunta ja painonhallinta laskevat painetta melko tehokkaasti. Myös ruokavaliolla voidaan alentaa verenpainetta. Tärkeää on vähentää suolan ja alkoholin käyttöä sekä lisätä kasvisten syöntiä.

Jos lääkkeettömät keinot eivät auta, niiden rinnalle liitetään lääkehoito. Lääkehoidon aloittamisen raja vaihtelee diabeetikon kokonaistilanteen mukaan.

Verenpainelääkkeitä on olemassa laaja valikoima. Niiden vaikutustavat ovat erilaisia, ja lääkitys suunnitellaan aina yksilöllisesti. Usein käytetään kahden tai kolmen verenpainelääkkeen yhdistelmää.

Verenpaineen kotimittaukset

Kotona mitatut verenpainelukemat antavat paremman kuvan todellisesta verenpaineesta. Erityisen totta tämä on silloin, kun vastaanottotilanne jännittää tai tuntuu  epämukavalta.

Verenpainemittaria voi kysyä lainaksi hoitopaikasta. Jos tarve on jatkuvaa, niin kannattaa hankkia oma kotimittari.

Hyvässä kotimittarissa on sopiva olkavarsimansetti. Yleensä 12 tai 15 senttimetriä leveä mansetti sopii aikuisille. Ranne- ja sormimittarit eivät ole suositeltavia. Mittaria hankkiessa on hyvä kysyä, miten mittarin luotettavuus on tutkittu. Mittaustekniikka pitää opetella huolellisesti, jotta tuloksista olisi hyötyä. Pyydä perehdytys myyjältä, lue käyttöohjeet ja pyydä lisäneuvoja omalta hoitajaltasi. Ota kotimittari mukaan vastaanotolle, niin mittarisi lukemat voidaan tarkistaa.

Vinkkejä verenpaineen kotimittaukseen:

 • Jos olet oikeakätinen, mittaa verenpaineesi vasemmasta käsivarresta. Jos olet vasenkätinen, mittaa oikeasta käsivarresta.
 • Puolen tunnin ajan ennen mittausta: vältä ponnistelua, tupakointia, kofeiinipitoisia juomia kuten kahvia ja colajuomia.
 • Istu alas ja kiinnitä mansetti ainakin viisi minuuttia ennen mittausta.
 • Mittaa rauhallisissa oloissa kahdesti muutamaan minuutin välein.
 • Kirjaa molemmat mittaustulokset kahden elohopeamillimetrin tarkkuudella seurantakorttiin/vihkoon.

Veren rasvat

Veren rasvojen tavoitearvot diabeetikoilla:

 • HDL- eli hyvä kolesteroli yli 1,1 millimoolia litrassa (mmol/l)
 • triglyseridit alle 1,7 mmol/l
 • LDL- eli huono kolesteroli mieluiten alle 2,5 mmol/l (alle 1,8 mmol/l, jos todettu valtimotauti)
 • kokonaiskolesteroli alle 4,5 mmol/l

Terveelliset elintavat ovat hoidon perusta
Ruokavaliossa pitää kiinnittää huomiota rasvan määrään ja laatuun sekä kuitujen riittävään saantiin. Liikunta, painonhallinta ja tupakoimattomuus ovat myös olennainen osa rasvahäiriöiden hoitoa.

Lääkkeettömän hoidon lisäksi tarvitaan usein lääkkeitä. Veren rasvoihin vaikuttavia lääkkeitä on paljon, ja niistä valitaan yksilöllisesti sopivin ja tehokkain.

Rasva-arvot mitataan laboratoriossa yleensä 1–3 vuoden välein sen jälkeen, kun tavoitetaso on saavutettu sopivalla lääkityksellä.

Rasva-arvojen huolellinen hoito vähentää merkittävästi sairastumista sydän- ja verisuonitauteihin.

Veren hyytymistekijät

Veren lisääntynyt hyytymistaipumus on yksi metaboliseen oireyhtymään kuuluvista häiriöistä.

Veren liiallinen hyytyminen johtuu maksan lisääntyneestä hyytymistekijöiden tuotannosta sekä verihiutaleiden voimakkaasta taipumuksesta tarttua toisiinsa ja muodostaa verihyytymiä.

Käytetyin lääke on pieni annos asetyylisalisyylihappoa (Asa-Ratiopharm, Aspirin Cardio, Disperin, Primaspan). Lääkkeiden käytön aloittamisesta on aina syytä keskustella lääkärin kanssa, vaikka niitä saakin ilman reseptiä.

Veren lisääntyneen hyytymistaipumuksen hoito ehkäisee sydäninfarkteja ja aivohalvauksia.

Elinmuutosten ehkäisy

Diabetesta kannattaa hoitaa mahdollisimman hyvin, sillä hyvä hoito ehkäisee elinmuutoksia ja lisäsairauksia. Jo alkaneita elinmuutoksia voidaan jopa korjata hyvällä diabeteksen hoidolla.

Tyypin 2 diabeetikoilla elinmuutoksia voi olla jo diabeteksen toteamishetkellä, sillä diabetes on voinut olla piilevänä vuosien ajan.

Elinmuutosten ja lisäsairauksien ehkäisy ja hoito ovat samankaltaisia diabetestyypistä riippumatta.

Kuntoutus on osa hyvää hoitoa

Diabeteksen hoitoon kuuluu oleellisena osana kuntoutus, näitä kahta ei voi erottaa toisistaan. Diabeteksen kuntoutus käsittää kaikki ne toimet, joilla diabetesta sairastavaa ja hänen lähipiiriään tuetaan mahdollisimman hyvään elämään diabeteksen kanssa. Kuntoutukseen kuuluu muun muassa lääketieteellinen hoito ja seuranta, omahoidon tuki, vertaistuki sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit.

Joissakin elämänvaiheissa diabetesta sairastava saattaa tarvita kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssia omahoitonsa tueksi. Diabetekseen sopeutuminen voi olla vaikeaa, hoitoväsymys yllättää tai hoito on rutinoitunut ja muuttunut kaavamaiseksi ja joustamattomaksi. Vetoapu kurssin muodossa voi olla tarpeen myös muuten vaikeassa elämäntilanteessa, jossa voimavarat hoitamiseen ovat vähäiset. 

Kurssilla on mahdollisuus istua asian äärelle ajan kanssa ja rakentaa kokonaiskuvaa tilanteesta. Kurssi voi auttaa löytämään omia voimavaroja, vahvistaa pystyvyyden tunnetta ja avata uusia näkökulmia asioihin.

Kuntoutusta Diabeteskeskuksessa ja muualla
Diabetesliitto järjestää Diabeteskeskuksessa Tampereella työikäisille tyypin 2 diabeetikoille tarkoitettuja maksusitoumuskursseja. Eläkkeellä olevat tyypin 2 diabeetikot voivat hakea Diabeteskeskuksessa järjestettävälle Virkeyttä hoitoon -kurssille. Kurssit ovat STEA:n tukemia. Kelan rahoittamia tyypin 2 diabeetikoiden kuntoutuskursseja järjestetään kuntoutuslaitoksissa eri puolilla Suomea. 

Diabetesliitto järjestää D-opistossaan verkkokursseja vastasairastuneille tyypin 2 diabeetikoille tarkoitettuja verkkokursseja. Tutustu myös Tulppa-avokuntoutukseen.

Sivua viimeksi päivitetty: 10.9.2018
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje