Diabetessanastoa A-V

A

Aamunkoittoilmiö
Insuliinin tarpeen lisääntyminen vastavaikuttajahormonien johdosta varhaisina aamutunteina.
Aivoinfarkti
Aivoverisuonten tukoksen aiheuttama verenkiertohäiriö, seurauksena vaihtelevanlaatuinen halvaus.
Albumiini
Yksi veren valkuaisista. Munuaissairauksissa albumiinia erittyy virtsaan.
Albuminuria
Albumiinin erittyminen virtsaan.
Analogi
Johdannainen. Insuliinianalogi on insuliinin kaltainen valkuaisaine, joka on saatu aikaan muokkaamalla insuliinin rakennetta.
Angina pectoris
Sepelvaltimotaudista johtuva, yleensä rasituksessa esiintyvä rintakipu.
Angiografia
Valtimoiden varjoainekuvaus.
Asesulfaami
Energiaton makeutusaine. E 950.
Aspartaami
Energiaton makeutusaine. E 951.
Ateroskleroosi
Valtimonkovetustauti, ahtauttava valtimotauti.
Autonominen hermosto
Tahdonalaisista toiminnoista riippumaton hermosto, joka säätelee mm. elimistön reaktioita verensokerin laskuun.

B

Beetasolu
Haiman Langerhansin saarekkeiden insuliinia erittävä solu.
BMI
Painoindeksi (Body Mass Index). Lasketaan kaavasta paino (kg) / pituus2 (m). Kun BMI on 25–30, kyseessä on lievä lihavuus. Jos lukema on yli 30, terveydelliset haitat alkavat selvästi lisääntyä ja laihduttaminen on tärkeää.

C

C-peptidi
Haimasta verenkiertoon insuliinin kanssa samanaikaisesti erittyvä aine, joka kuvastaa haiman kykyä erittää insuliinia.

E

EEG
Aivojen sähkökäyrä.
EKG
Elektrokardiogrammi. Sydämen sähkökäyrä, kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja välillisesti sydänlihaksen terveyttä.
ENE-dieetti
Erittäin niukkaenergiainen dieetti, jossa käytetään erityisiä laihdutusvalmisteita ruoan sijasta.
Energiantarve
Energiaravintoaineiden määrä, joka vastaa energiankulutusta. Mittayksiköt: (kilo)kalorit (kcal), kilojoulet (kJ) ja megajoulet (MJ).
Energiaravintoaine
Ravintoaine, josta vapautuu energiaa elimistössä. Näitä ovat hiilihydraatit, rasva ja proteiini.
Energiaton makeutusaine
Keinotekoinen makeutusaine. Lisäaine, ei vaikuta lainkaan verensokeriin. Ks. Asesulfaami, Aspartaami, Neohesperidiini, Sakariini, Syklamaatti, Taumatiini.
ENMG
Ääreishermoston ja lihasten sähkökäyrä, käytetään hermojen toiminnan tutkimiseen. Hyödynnetään tutkittaessa diabeteksen aiheuttamaa ääreishermoston sairautta (neuropatiaa).
Erektiohäiriö
Siittimen jäykistymishäiriö.

F

Fruktoosi
Hedelmäsokeri. Ks. Hiilihydraatti.

G

Glargiini-insuliini
Pitkävaikutteinen insuliinijohdos.
Glukagoni
Haiman hormoni, joka lisää veren sokeripitoisuutta vapauttamalla maksan varastosokeria verenkiertoon. Lääkkeenä glukagonia käytetään insuliinisokin hoidossa.
Glukoosi
Rypälesokeri. Veressä sokeri on glukoosina. Ks. Hiilihydraatti.
Glykogeeni
Sokerin varastoitumismuoto maksassa ja lihaksissa. Maksan glykogeeni hajoaa paastotilanteessa verensokeriksi.

H

Haima
Ruoansulatuselin ja sisäeritysrauhanen. Haimassa syntyy ruoansulatusnesteitä ja sen saarekesoluissa insuliinia (beetasoluissa) sekä glukagonia (alfasoluissa).
"Hapot"
Arkikielessä käytetty nimi vereen ja virtsaan erittyvistä ketoaineista. Ks. Ketoaineet.
Happomyrkytys
Ketoasidoosi. Insuliininpuutteesta johtuva myrkytystila, jossa veren sokeripitoisuus on kohonnut ja ketoaineiden eli happojen määrä voimakkaasti lisääntynyt veressä ja virtsassa. Vaikea myrkytys ilmenee huohottavana syvänä hengityksenä, vatsakipuina sekä tajunnan häiriöinä.
Harmaakaihi
Silmän linssin eli mykiön samentuminen.
HbA1c
Sokerihemoglobiini, punasolujen sokeriprosentti. Veren punasolujen osa, johon kiinnittyy ajan kuluessa sokeria keskimääräisen verensokeritason mukaan. HbA1c kuvastaa kahden edellisen kuukauden sokeritasapainoa.
HDL-kolesteroli
Ns. hyvä kolesteroli. Veressä oleva kolesterolin muoto, joka suojaa valtimoita kovettumiselta. Tavoitearvo tyypin 1 diabeetikoilla yli 1,3 mmol/l ja tyypin 2 diabeetikoilla yli 1,1 mmol/l.
Hedelmäsokeri
Fruktoosi. Ks. Hiilihydraatti.
Hiilihydraatti
Sokeristuva ruoka-aine, energiaravintoaine. Hiilihydraateista muodostuu verensokeria. Ne toimivat elimistön pääasiallisena energianlähteenä. Hiilihydraatit ovat kasvikunnan tuotteissa ja maidossa esiintyvää luonnollista sokeria, esim. rypälesokeri (glukoosi), hedelmäsokeri (fruktoosi), tavallinen sokeri (sakkaroosi), maitosokeri (laktoosi) ja tärkkelys. Hiilihydraatteja sisältäviä ruoka-aineita ovat mm. leipä ja viljavalmisteet, peruna, makaroni, riisi, maitovalmisteet, hedelmät ja marjat.
Hormoni
Sisäeritysrauhasesta erittyvä aine, joka kulkeutuu verenkierron mukana kohdekudokseen ja vaikuttaa siellä hormonityyppinsä mukaisella tavalla.
Hyperglykemia
Veren tavallista suurempi sokeripitoisuus.
Hypertensio
Kohonnut verenpaine.
Hypoglykemia
Liian alhainen veren sokeripitoisuus.

I

Infarkti
Verenkierron salpautumisen aiheuttama kuolio.
Infektio
Viruksen, bakteerin tai sienen aiheuttama sairaus, esim. nuhakuume tai ripuli-oksennustauti.
Injektio
Ihon alle, lihakseen tai verisuoneen annettava ruiske.
Insuliini
Haiman erittämä hormoni, jonka yhtenä tehtävänä on avata sokerille reitti verenkierrosta soluihin ja näin vähentää veren sokeripitoisuutta.
Insuliiniherkkyys
Elimistön solujen kyky reagoida verenkierrossa olevaan insuliiniin.
Insuliinin vaikutusaika
Yhden insuliiniannoksen vaikutuksen kesto.
Insuliinin vastavaikuttajat
Veressä olevia hormoneja, jotka heikentävät insuliinin vaikutusta. Vastavaikuttajien eritys lisääntyy stressin yhteydessä ja verensokerin laskiessa nopeasti.
Insuliiniresistenssi
Tila, jossa insuliiniherkkyys on alentunut ja jossa tarvitaan tavallista suurempia insuliinimääriä verensokerin alentamiseksi.
Insuliinisokki
Hypoglykemiasokki. Ks. Sokki.
Insuliinituntemus
Hypoglykemiatuntemus. Alhaisen verensokerin aiheuttama oire ja merkki elimistön korjaustoimintojen käynnistymisestä.
Insuliinivasta-aineet
Verenkierrossa olevia valkuaisaineita, jotka sitovat insuliinia itseensä ja voivat muuttaa insuliinin vaikutusaikaa.

K

Keinotekoinen makeutusaine
Ks. Energiaton makeutusaine.
Ketoaineet, ketohapot
Rasvan epätäydellisestä palamisesta syntyviä aineenvaihduntatuotteita, jotka voidaan mitata verestä ja virtsasta ("hapot"). Ketoaineiden määrä lisääntyy insuliininpuutteessa, kun elimistö lisää rasvojen polttamista energiaksi. Ks. myös Nälkähapot.
Ketoasidoosi
Ks. Happomyrkytys.
Kokoveri
Ks. Plasma.
Kolesteroli
Verenkierrossa oleva rasva-aine, jota tarvitaan solujen rakennusaineeksi, mutta jonka liian suuri pitoisuus aiheuttaa valtimotautia. Kokonaiskolesterolin tavoitearvo diabeetikoilla alle 4,5 - 5,0 mmol/l.
Komplikaatio
Elinmuutos, lisäsairaus.
Kooma
Jos happomyrkytystä ei pysäytetä, se johtaa tajuttomuuteen eli koomaan. Ks. Happomyrkytys.
Kreatiniini
Veressä oleva kuona-aine, kuvastaa munuaisten toimintaa, muuttuu iän mukana.

L

Labiili
Epävakaa.
LADA
Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Tyypin 1 diabeteksen alaryhmä, aikuisiän autoimmuunidiabetes, jossa insuliininpuutos kehittyy hitaasti.
Laktoosi
Maitosokeri. Ks. Hiilihydraatti.
Laser
Yhden aallonpituuden valonsäde. Käytetään mm. silmänpohjien verisuonimuutosten hoitoon.
LDL-kolesteroli
Ns. huono kolesteroli, jonka suurentunut pitoisuus veressä lisää valtimoiden kovettumista. Tavoitearvo diabeetikoilla alle 2,5 mmol/l. Tavoitearvo on vielä pienempi (alle 1,8 mmol/l), jos diabetekseen liittyy kohde-elinvaurio tai muita riskitekijöitä.

M

Maitosokeri
Maidon sisältämä sokeri, laktoosi. Ks. Hiilihydraatti.
Makroangiopatia
Suurten valtimoiden kovettumistauti.
Makulopatia
Diabeteksen aiheuttamia verkkokalvomuutoksia tarkan näkemisen alueella.
Metabolinen oireyhtymä, MBO
Tyypin 2 diabetes on usein – mutta ei aina – osa metabolista oireyhtymää, jolle on tyypillistä kohonneen verensokerin lisäksi kohonnut verenpaine, epäedulliset veren rasva-arvot, lisääntynyt veren hyytymistaipumus, keskivartalolihavuus sekä kihti. Metaboliseen oireyhtymään liittyy suuri sydän- ja verisuonisairauksien vaara.
Mikroalbuminuria
Hieman lisääntynyt albumiinin erittyminen virtsaan. Herkkä diabetekseen liittyvän munuaisvaurion (nefropatian) mittari. Ks. Albumiini.
Mikroangiopatia
Pienten valtimoiden vaurioituminen.
Munuaiskynnys
Se verensokerin taso, jonka ylityttyä sokeria menee virtsaan. Sokeri vetää mukanaan vettä ja lisää virtsan määrää. Useimmilla ihmisillä munuaiskynnys on noin 10 mmol/l.

N

Nefropatia
Munuaisvaurio.
Neohesperidiini
Energiaton makeutusaine. E 959.
Neuropatia
Hermovaurio.
NPH-insuliini
Perinteisen pitkävaikutteisen insuliinilaadun lyhenne ja määritelmä (Neutral Protamin Hagerdorn).
"Nälkähapot"
Paaston aikana virtsassa voi olla ketoaineita eli happoja, vaikka veren sokeriarvo on normaali tai alhainen. Ketoaineet häviävät pian aterian nauttimisen jälkeen.

O

Ohitusleikkaus
Sepelvaltimoiden ja alaraajojen hoitotoimenpide, jossa ahtautunut valtimo ohitetaan.

P

Pankreas
Haima.
Plasma
Eloperäinen, sakea – usein hyytyvä – neste. Veriplasma on veren soluton, nestemäinen osa. Verensokerin voi mitata kokoverestä tai plasmasta. Plasmanäytteestä mitattu arvo on noin 1 mmol/l korkeampi kuin kokoverestä. Myös tavoitearvot voi ilmaista kokoveren tai plasman sokerina.
Proteiini
Valkuaisaine. Energiaravintoaine. Tarvitaan mm. kasvuun, käytetään myös energian tuotantoon. Proteiinia saadaan lihasta, maidosta ja viljasta. Niukalla proteiinin määrällä voidaan hidastaa mikroalbuminurian etenemistä munuaissairaudeksi.
Proteinuria
Valkuaisvirtsaisuus.

R

Raskausdiabetes
Veren sokeripitoisuuden nousu normaalia suuremmaksi raskauden aikana. Tilaan saattaa liittyä sikiön liikakasvua ja ennenaikaisen synnytyksen vaara. Raskausdiabetekseen liittyy alttius sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen.
Rasva
Energiaravintoaine. Rasvoja suositellaan käytettävän vain vähän, koska ne sisältävät runsaasti energiaa: yli kaksi kertaa enemmän kuin esim. hiilihydraatit. Rasvaa saadaan ravintorasvoina eli näkyvänä rasvana sekä ruoka-aineiden sisältämänä piilorasvana. Rasvan laatu on tärkeä: pehmeitä ja öljymäisiä rasvoja (kalan rasvat, kasviöljyt, suuri osa margariineista ja rasvalevitteistä) suositellaan, koska ne ovat hyväksi sydämen ja verisuonten terveydelle. Kovaa rasvaa (maitorasva, voirasva, naudanrasva, kookosrasva) olisi hyvä olla enintään kolmasosa rasvojen kokonaismäärästä. Piilorasva on usein kovaa rasvaa. Piilorasvaa voi saada esim. maitovalmisteista, leivonnaisista ja jälkiruuista, juustoista, makkaroista ja lihasta.
Remissio
Haiman insuliininerityksen ohimenevä ja osittainen elpyminen tyypin 1 diabeteksessa insuliinihoidon aloittamisen jälkeen. Kesto vaihtelee paljon, keskimääräinen pituus on noin puoli vuotta.
Retinopatia
Silmän verkkokalvon eli retinan vaurio.

S

Sakariini
Energiaton makeutusaine. E 954.
Sekoiteinsuliini
Samassa säiliössä on kahta insuliinilaatua tietyssä suhteessa.
Sepelvaltimotauti
Sydämen verisuonten eli sepelvaltimoiden ahtautuminen.
Sokerialkoholi
Energiaa sisältävä, verensokeriin vaikuttava makeutusaine. Käytetään lähinnä makeisissa. Isomalti E 953, ksylitoli E 967, laktitoli E 966, maltitoli E 965, mannitoli E 421 ja sorbitoli E 420.
Sokerihemoglobiini
Ks. HbA1c.
Sokeristuva ruoka-aine
Ks. Hiilihydraatti.
Sokki
Vaikea tajunnanhäiriö. Insuliinisokki johtuu liian alhaisesta verensokerista.
Sydäninfarkti
Sepelvaltimotautiin liittyvä sydänlihasvaurio.
Syklamaatti
Energiaton makeutusaine. E 952.

T

Taumatiini
Energiaton makeutusaine. E 957.
Triglyseridi
Veressä oleva rasva-aine, jonka suurentunut pitoisuus merkitsee lisääntynyttä valtimotautiriskiä. Tavoitearvo diabeetikoilla alle 1,7 mmol/l.
Tyypin 1 diabetes
Nuoruustyypin diabetes, aina insuliinihoitoinen.
Tyypin 2 diabetes
Aikuistyypin diabetes, usein osa metabolista oireyhtymää. Kokonaisvaltainen hoito tärkeätä. Valtaosa diabeetikoista sairastaa tyypin 2 diabetesta. Ks. myös Metabolinen oireyhtymä.

V

Verenpaine
Valtimoiden sisäinen paine. Systolinen verenpaine (yläpaine) vastaa painetta sydämen supistuessa, diastolinen verenpaine (alapaine) painetta sydämen lepotilassa. Tavoitearvo diabeetikoilla alle 140/80 mmHg. Tehokas verenpaineen hoito vähentää valtimotaudin ja pienten verisuonten sairauksien (silmänpohjat, munuaiset) vaaraa.
Viitearvo
Normaaliarvo. Arvo, joka todetaan 95–99 %:lla terveistä ihmisistä.

Sivua viimeksi päivitetty: 3.4.2017
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje