Läkemedelsbehandling

14.01.2008

Hur reagerar hjälpmedlen vid köld eller värme?

Diabetes 11/2007

Av Juha Rosenqvist

Blodsockermätare och insulinpennor är konstruerade för att användas i rumstemperatur. Då kan du vara säker på att de fungerar rätt. Det är bevisat genom test och studier.

Vid speciella förhållanden som köld och värme är det bra att vara extra uppmärksam på användning och förvaring. Tänk på att hjälpmedlen kan fungera annorlunda och medföra vissa risker vid onormala temperaturer.

Insulineffekten påverkas av temperaturen

Insulin som inte har använts ska förvaras i kylskåp i 2–8 grader. Kontrollera att insulinet inte fryser.

Insulin som öppnats ska förvaras i rumstemperatur, men under 30 grader. I rumstemperatur står sig insulin i ungefär en månad, vissa sorter i upp till sex veckor. Kontrollera alltid på förpackningen hur länge insulinet håller.

Öppnade insulinflaskor ska alltså inte förvaras i kylskåp av flera orsaker. Insulin som måste blandas (grumliga insuliner) går inte att blanda kalla och måste få stå i rumstemperatur några timmar innan. En del insulinsorter kan orsaka smärta om de injiceras kalla. Temperaturväxlingar påverkar insulinets effekt och volym. Om man inte tar bort nålen från pennan mellan injektionerna kan det bildas bubblor i ampullen. Det händer också att insulinet sipprar ut. Problemen beror på volymförändringar till följd av temperaturväxlingar. När man sedan sprutar insulin kan det hända att dosen inte är den rätta. Ett annat problem är att nålen blir stockad.

Insulintillverkarna understryker att nålen måste tas bort mellan sprutorna. Om du använder samma nål flera gånger ska du alltid kontrollera innan att den fungerar. Spruta några enheter i luften så ser du. Om insulinet sprutar rakt ut är nålen inte stockad.

Ljus skadar insulin

Solljus är inte bra för insulin så också öppnade flaskor måste skyddas mot direkt solljus. Tänk på att solen kan värma upp insulinet till mer än 50 grader. Då förstörs insulinet. Insulinets struktur förändras av ljus och därmed försämras insulineffekten.

– Kontrollera alltid insulinet okulärt (med ögonen) innan du injicerar. Använd inte direktverkande insulin som ska vara klart om det är grumligt, har fällningar eller vita lämningar från ampullväggarna. Om insulinet är brunaktigt tyder det på att det utsatts för ljus. Skadat insulin har alltid sämre effekt, påminner diabetesläkare Markku Vähätalo.

Insulin omvandlas under inga omständigheter till gift, men insulineffekten och insulinupptaget kan påverkas i mycket hög grad. I extrema situationer när det inte finns andra alternativ kan man använda insulin som skadats av köld eller värme. Utan insulin svävar personer med typ 1-diabetes i livsfara.

Blodsockermätare tål temperaturväxlingar

Blodsockermätarna på marknaden fungerar i lite olika temperaturlägen. De flesta modeller har brukstemperaturer mellan 10 och 40 grader. Kolla alltid för säkerhets skull i instruktionerna. Brukstemperaturen är det temperaturläge då en mätare ger ett tillförlitligt mätresultat.

Vid förvaring tål blodsockermätare betydligt högre eller lägre temperaturer utan att ta skada. Om en mätare har förvarats kallt måste den få bli varm innan den används. Värm inte upp blodsockermätaren med någon värmekälla. Det kan skada apparaten för gott.

Också batteriernas livslängd påverkas av temperaturen. Vid köld förlorar de effekten mycket snabbt. I värme kan de läcka och förstöra hela apparaten.

Teststickorna är ännu känsligare för temperaturväxlingar än själva blodsockerapparaterna. De förstörs kanske inte vid köld, men det är bäst att kolla om de fungerar rätt efter att ha utsatts för köld. Åtminstone om mätresultatet verkar misstänkt. Värme är ännu mer förödande för teststickor. Vid temperaturer över 45 grader skadas enzymerna i teststickorna och stickorna är inte längre helt tillförlitliga.

Kan man lita på resultaten?

De flesta blodsockermätare fingerar inte utanför de så kallade brukstemperaturerna. I stället visar de en felkod. En del apparater fungerar vid högre eller lägre temperaturer än rekommenderat. Men resultaten är inte tillförlitliga, enligt uppgifter från tillverkarna.

– En del apparater ger för höga värden vid värme och för låga värden vid köld. Resultaten kan betraktas som vägledande, trots att de inte är helt tillförlitliga, säger Markku Vähätalo.

Det finns ingen säker information om hur resultaten av blodsockermätare påverkas av varierande temperaturer.

Temperaturen kan också ha andra effekter. Vid köld kan det till exempel vara svårt att få en bloddroppe ur fingertoppen. När man måste trycka mycket på fingret följer det vävnadsvätska med, och det gör att resultaten blir fel.

Se upp med kyla

Insulin får inte frysa och man ska inte använda insulin som frusit. Fruset insulin har inte samma egenskaper och struktur som normalt insulin. Därför kan både effekten och upptaget ändras helt och hållet.

Frusna insulinsuspensioner (grumliga insuliner) går inte att blanda ordentligt ens när de blivit varma. Det kan hända att det ser ut som att de blandas, men insulinets struktur kan vara förändrad.

Effektivaste sättet att skydda insulin och blodsockermätare mot kyla är att förvara dem nära kroppen. Insulinpennan kan dessutom förvaras i en läkemedelsask av cellplast (styrox). Det finns temperaturisolerande textilpåsar som kan vara praktiska.

– På flygresor ska hjälpmedlen alltid packas ner i handbagaget för det kan vara köldgrader i bagageutrymmet.

Undvik för höga temperaturer

Insulin och teststickor måste skyddas mot alltför höga temperaturer. Då kan en läkemedelsask av cellplast (styrox) vara till stor hjälp. Lägg asken först i en påse med kylande gel. På marknaden finns det förvaringspåsar för insulin som är avsedda för varma förhållanden. Påsen kan kylas ner i vatten och insulinet behåller rätt temperatur i nästan två dygn. Också vanliga frysklabbar kan vara till nytta om man inte lägger insulinet för nära. Se upp för att insulinet inte ska frysa. Insulin får inte förvaras på platser som lätt blir heta, inte ens kortare stunder. Lägg alltså inte insulin i handskfacket i bilen.

På resor i varma länder kan det ibland vara svårt att förvara insulin rätt. Insulineffekten försämras vid temperaturer över 30 grader. När temperaturen kryper upp till 50 grader närmar sig den kritiska gränsen för när insulinet förstörs.

Information om insulin lämnades av Eli Lilly och Novo Nordisk och om blodsockermätare av Accu-Chek, Bayer och LifeScan.


Tillbaka till rubrikernaDen här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga