Kost, motion, bantning

05.10.2012

D-vitamin viktigare än vi tror

Diabetes 7/2012

KRISTA KORPELA-KOSONEN

D-vitamin förknippas vanligen med benbyggnaden. Forskningen visar dock att det finns flera andra anledningar att få i sig tillräckligt med D-vitamin. Vitaminet spelar av allt att döma en roll för regleringen av sockeromsättningen.

D-vitamin brukar figurera i medierna på hösten och vintern. Då blir vi påminda av tidningarna om att se till att få i oss tillräckligt med D-vitamin. Orsaken är uppenbar. En stor del av vitaminet bildas i huden under inverkan av solens ultravioletta strålning. Friska vuxna som vistas utomhus normalt om somrarna behöver inte oroa sig för sitt intag av D-vitamin. Under de mörka vintermånaderna måste man dock få D-vitamin på något annat sätt.

I kosten förekommer D-vitamin mest i fisk, mjölkprodukter och matfetter med vitamintillskott och i ägg. Vuxna som äter tillräckligt mycket och allsidig kost kan tillgodose sitt behov av D-vitamin via maten, men många behöver dessutom extra D-vitaminpreparat. Barn och unga under arton år, personer över sextio år, gravida och ammande kvinnor rekommenderas att ta D-vitamin regelbundet året om.

Effekt på de flesta besvär

D-vitamin är bra för balansen mellan kalcium och fosfat, som är benstommens byggstenar. Allt fler studier visar att denna hormonliknande förening är bra för benbyggnaden, men har många andra hälsofrämjande effekter.

I dag finns det epidemiologisk dokumentation om sambandet mellan för litet D-vitaminintag och åtminstone hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, vissa former av cancer och depression.

- Man kan nästan säga att D-vitamin har ett samband med de flesta besvär och sjukdomar. Receptorerna finns i många olika vävnader i kroppen, säger Jyrki Virtanen, docent i näringsepidemiologi på Östra Finlands universitet.

Stora doser i studier

Nyligen startade en omfattande D-vitaminstudie vid Östra Finlands universitet, FIND (Finland Vitamin D Trial), som undersöker hur ett större D-vitaminintag än den nuvarande rekommendationen inverkar på incidensen av vissa sjukdomar. Jyrki Virtanen är en av de ansvariga forskarna.

I en förstudie har forskarna undersökt hur sockeromsättningen i kroppen påverkas av stora doser D-vitamin. Där ingick 75 personer över sextio år som hade störningar i sockeromsättningen men inte utvecklad diabetes.

Deltagarna delades in i tre grupper där en fick 40 och den andra 80 mikrogram D-vitamin om dagen. Det är mångdubbelt mer än dagens rekommendation som är 10 mikrogram om dagen för personer över sextio år. Den tredje gruppen, den så kallade kontrollgruppen, fick placebo helt utan D-vitamin.          

Materialet analyserades hela sommaren och de första resultaten är att vänta i höst. Vad vet man om frågan utifrån tidigare forskning?

- I stora befolkningsstudier har D-vitaminbrist satts i samband med nedsatt sockertolerans och risk för typ 2-diabetes. Däremot har ett flertal experimentella studier där deltagarna har fått D-vitamin inte tytt på lika starka kopplingar, säger Virtanen.

Det finns flera orsaker till de svaga bevisen i experimentella studier, menar han. Antingen har studierna eller D-vitamindoserna varit för små eller deltagarnas tidigare D-vitaminintag så bra att undersökningarna inte gett specifika skillnader.

Satsningar på säkerhet

Nu försöker forskarna i Kuopio få fram adekvata och tydliga bevis i FIND-studien. Den kommer att pågå i fem år och 18 000 friska kvinnor och män över sextio år lottas till grupperna. Doserna är 40 respektive 60 mikrogram D-vitamin. Aldrig tidigare har en så stor undersökning med så stora doser genomförts.

Säkerhetsfrågorna kring de stora doserna har diskuterats ingående, enligt Jyrki Virtanen. I mycket stora doser är D-vitamin ett gift, men enligt dagens uppfattning krävs det betydligt större doser än i studien för att D-vitamin ska vara skadligt.

Studien syftar primärt till att undersöka hur incidensen av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer påverkas av extra D-vitamintillskott. Dessutom fokuserar studien på typ 2-diabetes och depression.

- Om fem år vet vi om D-vitamintillskottet har varit till någon nytta. Deltagarna kommer att följas upp via nationella register i flera år efter själva studien.

D-vitamin undersöks också i ett flertal internationella forskningsgrupper. Ungefär samtidigt med FIND startade en stor amerikansk studie som likaså undersöker hur incidensen av vissa sjukdomar påverkas av D-vitamin. Den pågår i fem år och den dagliga dosen är 50 mikrogram.


Rekommendationen för D-vitamin höjs


I maj presenterades en preliminär version av de nordiska näringsrekommendationerna på ett möte i Reykjavik. Bland annat rekommendationen för intaget av D-vitamin kommer att höjas.

Det rekommenderade dagliga intaget för så gott som hela befolkningen kommer att höjas till 10 mikrogram. I dag går gränsen för de flesta grupper vid 7,5 mikrogram. För personer över 75 år är den nya rekommendationen 20 mikrogram per dag.

Professor Christel Lamberg-Allardt, Helsingfors universitet, leder en expertgrupp som sammanställer en litteraturöversikt över vetenskapliga studier kring D-vitamin för de nordiska näringsrekommendationerna.

- Utifrån översikten rekommenderar gruppen ett lite högre D-vitaminintag, särskilt för den tid när det bildas lite D-vitamin i huden.

Höj inte dosen på eget bevåg

Christel Lamberg-Allardt understryker att man inte ska ta större doser än rekommenderat på egen hand trots att det rekommenderade intaget kommer att höjas officiellt inom den närmaste framtiden.

- I dag har vi inga bevis för att stora doser D-vitamin är till nytta. Dessutom finns det inte tillräckligt stor kunskap om nackdelarna.

Friska vuxna som äter enligt näringsrekommendationerna får vanligen i sig tillräckligt mycket D-vitamin utan tillskottspreparat om de utsätter sig lagom mycket för solljus under sommaren. Man bör äta fisk två gånger i veckan. Dessutom kan man gärna äta mjölkprodukter och matfetter med vitamintillskott varje dag.

D-vitamin till barn och äldre

Framför allt småbarn och växande unga riskerar att få i sig för lite D-vitamin. Därför rekommenderas det att de tar D-vitamintillskott året om i kombination med varierad kost.

Också personer över 60 år bör ta D-vitamintillskott. Men alla äldre ingår inte i riskgruppen. Aktiva seniorer som äter fisk och mjölkprodukter får ofta i sig tillräckligt med D-vitamin. Däremot har sjuka äldre som är i dåligt skick och rör sig lite ute ofta brist på D-vitamin.

Vidare riskerar veganer som uteslutande äter vegetariskt att drabbas av D-vitaminbrist, åtminstone i teorin, säger Lamberg-Allardt.

- Ofta är veganer mycket medvetna om risken, och de tar vanligen D-vitamintillskott regelbundet.

Rekommenderat intag av D-vitamin

  • Under 2 år 10 µg/dag
  • 2–60 år 7,5 µg/dag
  • Över 60 år 10 µg/dag
  • Gravida och ammande kvinnor 10 µg/dag.

Rekommenderat intag av D-vitamintillskott

  • Under 2 år (fr.o.m. två veckors ålder) 10 µg/dag året runt
  • 2–18 år 7,5 µg/dag året runt
  • Över 60 år 20 µg/dag året runt
  • Gravida och ammande kvinnor 10 µg/dag året runt
  • Övriga 18–60 år 7,5 µg/dag från början av oktober till slutet av mars om kosten inte regelbundet innehåller mjölkprodukter och matfetter med vitamintillskott plus fisk.

Tillbaka till rubrikernaDen här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga