Diabetes och andra sjukdomar

13.06.2011

Sök hjälp i tid vid erektionsproblem

Diabetes 5/2011

HELENA HYVÄRINEN

Läkaren Juhana Piha är specialiserad på sexuella problem. Alltför ofta får han av män med erektionsproblem höra: ”Varför sökte jag inte hjälp redan för flera år sedan?”.

Juhana Piha, specialist i klinik fysiologi, i Åbo specialiserade sig i cirkulationsrubbningar i penis på 1990-talet. I dag är han känd som specialist i sexualmedicin och han är den enda läkaren i hela Finland som på heltid behandlar sexuella störningar hos män.

Många av hans patienter har typ 1-diabetes och patienterna med typ 2-diabetes är en växande skara. Erektionsproblem är den största orsaken till att man söker vård bland både unga och äldre män. För att komma fram till rätt behandlingsform gör Piha en ingående intervju med patienten. Dessutom krävs det en del undersökningar.

– När patienten har diabetes, går vi igenom eventuella andra sjukdomar också och behandlingen av dem. Många med typ 2-diabetes har kranskärlssjukdom. Man måste mycket noga utreda vilka mediciner för blodkärlen de tar eftersom många av preparaten försämrar potensen.

Oberoende av ålder skickar han alla patienter på testning av det manliga hormonet testosteron.

– Diabetes är förknippad med nedsatta testosteronnivåer. Det gäller så gott som de flesta män med typ 2-diabetes som fyllt fyrtio år eller är äldre. Med testosteronbehandling återfår de dock sällan erektionen om blodprovet visar på tydlig testosteronbrist.

De yngsta diabetikerna med erektionsproblem är under 30 år.

– Vid typ 1-diabetes kan det ganska snart efter sjukdomsdebuten tillstöta komplikationer, exempelvis neuropati. Det finns tre typer av neuropati: motorisk, sensorisk och autonom. Autonom diabetesneuropati leder ohjälpligen till erektions- och utlösningsproblem. Det beror på att det autonoma nervsystemet spelar en viktig roll både för regleringen av blodcirkulationen i pension och vid ejakulationen.

Erektionsproblem uppstår ofrånkomligt också när en diabetiker har dels neuropati, dels funktionsnedsättningar i de små blodkärlen. Då finns det skador i två viktiga system som reglerar erektionen.

– I sådana fall ger orala medel nästan ingen hjälp. Den enda medicinen som då hjälper är injektioner, säger Juhana Piha.

Erektionsproblem uppstår ofta också vid hyvling av prostata oberoende om patienten har diabetes eller inte.

– Hyvling kan vara förödande för erektionen eftersom nervbanorna till prostatan ofta tar skada. Vidare kan ingreppet påverka svällkropparna. Blodet liksom blir kvar i dem och då är erektionen ofullbordad.

Det krävs aktivitet från kvinnan

Ju snabbare mannen söker hjälp desto bättre resultat ger behandlingen, framhåller Piha. Trots det är det ett faktum att bara femton procent av de hjälpbehövande uppsöker läkare.

– Problemen har en tendens att bli mer komplicerade om man skjuter upp läkarbesöket. Obehandlade problem på det sexuella området gör lätt att självförtroendet minskar och livskvaliteten försämras. Samtidigt belastas parrelationen och partnerna kommer ifrån varandra. En del män med erektionsproblem vågar inte alls ingå förhållande med det motsatta könet, säger Piha.

Han har behandlat patienter med erektionsstörningar ända sedan början av 1990-talet. Under sina år har han träffar många män som kunde få tillräckligt stor erektion om fruarna hade varit mer aktiva. Han menar att hämningar framför allt bland äldre kvinnor är en stötesten.

– När äktenskapet har pågått i flera decennier måste kvinnan förstå att det inte längre räcker att mannen ser henne naken för att få erektion. Många män måste använda potenshöjande läkemedel för att deras fruar på grund av sin uppfostran inte är kapabla att vara mer aktiva.

Samtidigt bör männen förstå att dagens unga kvinnor inte bara vill vara sexobjekt som finns till för att tillfredsställa dem. Kvinnorna kräver också själva njutning och då är vi framme vid ett svårt problem. Männen vet nämligen inte vad de ska göra med sin kvinna.

– Unga och medelsålders män är otroligt dåligt informerade om kvinnans anatomi och mycket annat.

För att bli upphetsad är det bra att använda sin fantasi och ägna sig åt upphetsande förspel.

– Ju mindre tryck på sig mannen har att prestera något och få utlösning desto mer avslappnad och njutningsfull är stämningen. Närhet och ömhet spelar en viktig roll. Utan det blir sex lätt en glädjelös prestation, sammanfattar han.

Läs mer på www.seksuaaliterveysklinikka.fi. Också Befolkningsförbundet erbjuder hjälp för sexuell hälsa och problem i parrelationen. Se www.vaestoliitto.fi.

Mer problem med åren

Ungefär tjugo procent av alla män har lindriga problem med erektionen, visar studier. Problemen hör till livet och så gott som alla män drabbas av dem någon gång under sitt liv. Ofta är prestationsångest och trötthet orsaken.

Med stigande ålder ökar de medelsvåra och svåra erektionsproblemen. Mindre än 10 procent av män under fyrtio år har sådana problem. I åldersgruppen 40–59 år är det 30 procent och i åldersgruppen 60–70 år 50 procent som har problem. Bland män över sjuttio år är erektionsproblem mycket vanliga och förekommer bland 60–70 procent av dem.

Medelsvåra och svåra erektionsstörningar måste utredas och behandlas.

Injektioner ger bäst resultat

Alprostadil (Caverject®)är fortfarande det mest verkningsfulla läkemedlet vid erektionsstörningar. Det har funnits sedan början av 1990-talet och är ett medel som injiceras.

Det injiceras med en tunn nål i svällkropparna strax innan samlag. Medlet vidgar artärerna och ökar kraftigt den icke autonoma cirkulationen i svällkropparna.

Vid mycket svåra erektionsstörningar kan man använda en läkemedelsblandning. Alprostadil kan kombineras med fentolamin (Regitine®). Det är en mycket verkningsfull kombination, men det krävs specialtillstånd av Fimea för fentolamin.

Läkemedel i urinröret vid sprutskräck

Läkemedel som doseras i urinröret lämpar sig för alla män oberoende av vad som är orsaken till erektionsstörningarna. Det verksamma ämnet är detsamma som i injektionsmedlet, alprostadil.

Läkemedlet tas med en dospipett via urinröret. Där sugs det upp i svällkropparna och ökar den icke autonoma cirkulationen.

Läkemedlet har effekt på 50–60 procent av patienterna. Det har alltså mindre effekt än den form av alporstadil som injiceras direkt i svällkropparna. En fördel är att det är lätthanterligt. Hela 90 procent tycker att det är lätt att ta det och läkemedlet kräver inte lika stor noggrannhet som ett injicerat medel.

Orala läkemedel

Sildenafil (Viagra) är en PDE5-hämmare, likaså synomympreparaten tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra). De gör att den glatta muskulaturen slappnar av i svällkropparna i penis och förbättrar därmed erektionen. Blodtillförseln till penis ökar och erektionen blir hårdare och håller i sig längre.

Diabetiker behöver ofta ta större doser än normalt, men det är vanligen helt ofarligt. I sådana fall måste det finnas en anteckning om större dos på receptet. Det enda som kan hindra att PDE5-hämmare används är samtidig användning av nitroglycerinpreparat.

Protes sista utvägen

En penisprotes är många gånger den sista, men en bra utväg exempelvis efter hyvling av prostatan. Hela 90 procent av de som använt protes och deras partner är nöjda.

Svällkropparna i penis ersättas med konstgjorda svällkroppar när protesen läggs in. De ger en mekanisk erektion. Nackdelen med protes är att den är så dyr. Inom den privata vården kostar en penisprotes inklusive insättning över 13 000 euro. Inom den offentliga vården prövas det noga vem som får protes.

Ringer ingen klocka?

På den svarta marknaden säljs det fyra gånger så mycket erektionspreparat som inom den lagliga handeln. En del preparat, bland annat geler som säljs i gatuhandeln i Asien, kan vara livsfarliga. Också förfalskade läkemedel som säljs över nätet kan vara en hälsorisk. Med 50–90 procents sannolikhet innehåller de något annat än de ska. Vid stickprov har Tullaboratoriet hittat till exempel klorokin som är ett malariamedel, bonvax, amfetamin och målarfärg för vägar i läkemedel mot erektionsstörningar.

Nya medel

Ute i världen pågår det ständig forskning kring nya läkemedel mot sexuella störningar hos både män och kvinnor. Förr eller senare kommer de ut på den finländska marknaden.


Stor lättnad med behandling


Antti, 63, beundrar unga män som inte tycker att erektionsstörningar är något tabu. När det begav sig kunde han inte bilda familj på grund av potensproblemen.

Jag har haft erektionsproblem ända sedan jag blev intresserad av flickor. Sedan jag var nio har jag haft typ 1-diabetes. På 1950-talet var diabetesbehandlingen inte vad den är idag och jag satsade inte själv särskilt mycket på att sköta mig.

Ganska tidigt fick jag neuropati och samtidigt försvårades erektionsproblemen. I början av 1980-talet var både synen och njurarna hotade, och jag tillbringade långa tider på sjukhus. Tack vare min envishet lyckades jag få vård på en diabetespoliklinik efter sjukhusvistelsen. Då fick jag börja med insulinpump som var en ny behandlingsform på den tiden.

Insulinpumpen var den optimala behandlingen för mig. Kroppen läktes så småningom, och med bättre hälsa fick jag bättre blodcirkulation. Det underlättade erektionsproblemen, men inte tillräckligt mycket. Då testade jag injektionsbehandling, men tyckte inte om den.

Nästa steg var att jag bad läkaren skriva ut Viagra och läkemedlet hjälpte lyckligtvis. Men med tiden förlorade det sin effekt och dosen måste höjas. Detsamma gäller Levitra och Cialis som jag började använda senare. Cialis verkar passa mig bäst. När jag tog medicinen på kvällen höll effekten i sig till nästa morgon.

Så genomgick jag hyvling av prostatan och efter det minskade läkemedelseffekten betydligt. Jag tog upp problemen på urologiska avdelningen på centralsjukhuset och sjuksköterskan rekommenderade protes. Än så länge har inte bestämt hur jag ska göra eftersom de normala funktionerna inte kan återställas efter ingreppet.

En stor sorg i livet är att jag inte har familj. Den främsta orsaken till det är mina erektionsproblem och det att jag inte förstod att söka hjälp i tid. Lyckligtvis är dagens unga män mycket modigare.

Nu är jag pensionerad och har betydligt bättre hälsa än när jag var trettio. För mig är det som att vinna på lotto. Den andra stora lottovinsten är att jag har en förståelsefull kvinna i mitt liv.

En hälsosam livsstil där det ingår bland annat rökfrihet, sund kost, motion och måttfullhet med alkohol skyddar blodkärlen och den sexuella hälsan. Också psyket och stressnivån påverkar den sexuella hälsan. Psykologen Helena Nuutinen, Diabetesförbundet.


Tillbaka till rubrikernaDen här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga