Annan behandling

18.01.2010

Med tandborsten i högsta hugg!

Diabetes 6/2009

Med tandborsten i högsta hugg!
Bakterier kan spridas från munnen


Av Hilkka Lahti

God tandvård vid diabetes håller parodontit stången. En frisk mun skyddar också hjärtat. Och tandborsten är det bästa vapnet.

En långtidssjukdom tär på krafterna och ibland kan det kännas trist att borsta tänderna morgon och kväll när det finns så många andra obligatoriska rutiner. Vid diabetes är god tandvård viktig redan av den anledningen att diabetes ökar risken för tand- och munsjukdomar. Parodontit, inflammation i tandfästet, är en sjukdom som diabetiker får dras med.

- God munhälsa har ett samband med glukoskontrollen, säger Taina Raunio, specialisttandläkare på specialistvårdsenheten för munhälsa vid Uleåborgs stad.

Dålig lott

Diabetiker är en heterogen grupp och alla drabbas inte av inflammationer i munnen. Men de löper två till fyra gånger så stor risk att få parodontit som icke-diabetiker.

- Tandköttsbesvär förekommer oftare hos diabetiker med andra diabeteskomplikationer som njurpåverkan, ögonbesvär och nervförändringar, säger Taina Raunio.

Problemen ökar med långvarig diabetes och svängande blodsocker. Också höga blodfetter kan skynda på de inflammatoriska reaktionerna.

- Man kan komma åt dold diabetes typ 2 via munnen. Diabetes kan vara orsaken när någon har många tandköttsinflammationer och de inte läker.

Viktigt att mäta tandfickorna

Parodontit kan pågå länge obemärkt. Typiska symtom är rodnande och blödande tandkött, ibland kan munnen lukta illa. En lös tand kan vara det första tecknet.

Diabetiker bör gå hos tandläkare minst en gång om året för att den lömska sjukdomen ska upptäckas i tid. I vissa fall krävs det tätare besök om oddsen är dåliga.

Vid tandkontroller bör tandfickorna alltid mätas på diabetiker.

- Sjukdomen syns inte alltid utanpå. Därför ska tandläkaren mäta djupet i tandfickorna med en fickdjupsmätare, säger Taina Raunio.

Fickdjupsmätaren är ett instrument som man mäter mellanrummet mellan tandköttet och tanden med, alltså djupet i tandfickan. En frisk tandficka är högst tre millimeter djup, men i värsta fall kan den bli upp till en centimeter djup.

- Ju tidigare parodontit upptäcks, desto lättare är det att behandla sjukdomen, säger hon.

Innan tillståndet har blivit allvarligt är tandköttet inflammerat och det kan åtgärdas med tandborstning. Obehandlad inflammation gör att placken med bakterier bildar tandsten och ger upphov till inflammation långt ner i tandköttet. Läkningen kommer i gång när bakteriebeläggning och tandsten tas bort mekaniskt med ultraljud eller manuella instrument. Blödningen upphör, inflammationen avklingar, tandköttet fäster på nytt i tanden och tandfickan sluts när tandfickorna är rena.

Vid långt gången sjukdom måste tandköttet öppnas kirurgiskt och rengöras på djupet. Dessutom försöker man få bindväven att växa och nytt ben att bildas i stället för den förstörda vävnaden. Ibland kan det behövas en antibiotikakur för att bli kvitt de bakterier som förorsakar parodontit.

Tandborsten bästa instrumentet

Parodontit utvecklas inte utan att det bildas plack på tandytorna. Det bästa instrumentet mot sjukdomar i tandfästet är alltså att borsta tänderna två gånger om dagen och dessutom rengöra tandmellanrummen med tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste.

Trots flitig tandborstning kan man få parodontit om man har ärftliga anlag eller dåligt reglerad diabetes.

- Att inte röka och att ta bort plack genom tandborstning är det enda sättet man själv kan förebygga parodontit, säger Taina Raunio.

Rökning ökar risken för sjukdomar i tandköttet hos alla, men extra mycket hos diabetiker.

Plack är lättare att få bort med elektrisk tandborste än med vanlig tandborste.

Tänk på att du samtidigt skyddar hjärtat när du borstar bort plack. Via inflammerat tandkött kommer inflammatoriska transmittorer ut i blodbanan och andra delar av kroppen. De ger upphov till så kallade lågaktiva inflammationer som antagligen också påverkar hjärthändelser.

- Många hjärtforskare tror att en inflammation kan ligga bakom till exempel hjärtinfarkt och stroke. Dessa lågaktiva inflammationer kan öka kroppens inflammationsbörda, säger hon.

Tandköttet svag punkt

Tandfästet är huvudsakligen uppbyggt av kollagen. Vävnaden fäster i tandköttet och käkbenet. Den ska skydda tänderna mot tuggkraft och bekämpa bakterier.

- Hos diabetiker är kollagenet svagare, och kollagenbildningen är störd.

Också leukocyterna som ska försvara munnen är svagare hos diabetiker. Hos diabetiker försvarar sig kroppen alltså inte lika effektivt mot bakterieinfektioner som hos friska individer. Dessutom är kapillärväggarna förtjockade hos diabetiker och tandköttet har därför sämre syre- och näringstillförsel.

Svamp gillar socker

Vid dålig glukoskontroll ansamlas det socker i blodet och vävnadsvätskan. Via vävnadsvätska och inflammerat tandkött kommer det socker i munnen.

Vid välkontrollerad diabetes är diabetiker inte mer drabbade av karies än andra. Regelbundna matvanor är bra för tänderna.

Socker i munnen är en ypperlig grogrund för svampinfektioner. De trivs extra bra under helproteser och delproteser.

Saliv skyddar munnens slemhinnor och tänderna, men vid diabetes är salivutsöndringen störd och det ökar risken för svampinfektioner. Salivutsöndringen kan stimuleras genom att man dricker vatten och tuggar xylitoltabletter eller xylitoltuggummi.

Svampinfektioner i munnen behandlas med svampmedel.

- När svampmedicinering sätts in är det viktigt att rengöra protesen, påminner Taina Raunio.

Det finns särskilda desinfektionsmedel och brustabletter. Svampsporer och bakterier dör också när man låter protesen ligga i ett glas vatten med en matsked salt. Basen, alltså stommen, på protesen kan behöva bytas ut. Då förstörs svampsporerna i ihåligheterna.

paradontit inflammation i tandfästet (paradontiet) vilken brukar medföra tandlossning. (Nationalencyklobedin)
___________________________________________________________

Fråga tandläkaren

  • Kan diabetiker få implantat, specialisttandläkare Taina Raunio?


- Det är en fråga man måste fundera extra på. Diabetes är i och för sig inget hinder. Beslutet beror på sjukdomens svårighetsgrad, glukoskontrollen och rökning. Implantat är inte att rekommendera om diabetikern har dålig glukoskontroll och röker. Vid diabetes läks inte sår lika bra som hos andra. Därför växer implantat inte lika bra fast i benet.
____________________________________________________________
Rengör protesen

  • Ta bort protesen till natten, skölj och förvara den torrt - inte i ett vattenglas! Använd helst protesborste. Med tiden bildas det beläggning på protesen. Rengör den därför då och då med brustablett

____________________________________________________________

Borsta, borsta

  • Borsta tänderna med borste för att få bort plackbildningen på tandytan. Alla bakterier försvinner inte med tandborstning och behöver inte göra det, för munnen behöver de goda bakterierna. Skaffa en ny borste när stråna börjar spreta, men minst med en till två månaders mellanrum.


____________________________________________________________

Skyddas också njurarna av en frisk mun?


Det pågår forskning kring sambandet mellan njursjukdom och parodontit.


- Njursjuka har ofta muninflammationer, parodontit och karies, oberoende av om de har diabetes eller inte, säger Per-Henrik Groop, forskningschef på Folkhälsans forskningscentrum.

Vid njursjukdom måste behandlingen vanligen börja med en fullständig sanering. För närvarande undersöks sambandet mellan njursjukdom och infektioner i munnen.

- I de pågående studierna finns det tecken som tyder på att infektioner i munhålan kan vara en bidragande faktor vid njursjukdom.

Njursjukdom i sig försämrar munnens och tändernas motståndskraft mot inflammationer. Följaktligen har forskarna inte kunnat peka på något tydligt samband.

- En positiv nyhet är att det går att behandla inflammationer i munnen. Och vad är bättre än om man med god munhygien kan förhindra njursjukdom?

Groop påpekar dessutom att långlivade katter, som kan leva upp till sexton år, oftast dör i njursjukdom. Vanligen har de också parodontit.

Skyddas också njurarna av en frisk mun?

Det pågår forskning kring sambandet mellan njursjukdom och parodontit.

- Njursjuka har ofta muninflammationer, parodontit och karies, oberoende av om de har diabetes eller inte, säger Per-Henrik Groop, forskningschef på Folkhälsans forskningscentrum.

Vid njursjukdom måste behandlingen vanligen börja med en fullständig sanering. För närvarande undersöks sambandet mellan njursjukdom och infektioner i munnen.

- I de pågående studierna finns det tecken som tyder på att infektioner i munhålan kan vara en bidragande faktor vid njursjukdom.

Njursjukdom i sig försämrar munnens och tändernas motståndskraft mot inflammationer. Följaktligen har forskarna inte kunnat peka på något tydligt samband.

- En positiv nyhet är att det går att behandla inflammationer i munnen. Och vad är bättre än om man med god munhygien kan förhindra njursjukdom?

Groop påpekar dessutom att långlivade katter, som kan leva upp till sexton år, oftast dör i njursjukdom. Vanligen har de också parodontit.
_____________________________________________________________


Tillbaka till rubrikernaDen här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga