Att skaffa barn

Typ 1-diabetes är inget hinder för att skaffa barn. Men moderns diabetes måste beaktas redan när man planerar en graviditet. Då försäkrar man sig om att förutsättningarna är de bästa både för mamman och barnet. Diabetes hos fadern och faderns blodsockerkontroll spelar ingen roll för fosterutvecklingen.

Chanserna att får ett friskt barn är praktiskt taget de samma som för alla andra kvinnor om den blivande modern har god sockerkontroll redan innan hon är gravid och under hela graviditeten.

Fosterutvecklingen kan skadas och till exempel hjärtat och skelettet ta skada om modern har högt blodtryck i början av graviditeten. Mot slutet av graviditeten kan högt blodsocker leda till att barnet växer för mycket och att det uppstår problem vid förlossningen. Däremot har det inte kunnat konstateras att lågt blodsocker eller insulinchock ökar missbildningar hos fostret eller missfall i  början av graviditeten.

Kvinnor med diabetes får inte organförändringar av graviditet, men vid svåra ögonbotten- och njurförändringar kan en graviditet vara en alltför stor risk för både henne själv och barnet. Prata i god tid med din behandlande läkare om du tänker skaffa barn. Då kan man bedöma blodsockerläget och om det är lämpligt med en graviditet.

Bra blodsockerkontroll

Du måste ha god blodsockerkontroll redan före befruktningen för att minimera risken för missbildningar hos fostret. Det betyder att sockerhemoglobinet (HbA1c) ska ligga nära det normala värdet, alltså vanligen under 58 mmol/mol (7,5 %).

Insulinbehovet påverkas av graviditeten. I början kan behovet minska. Efter den första trimestern (tremånadersperioden) ökar insulinbehovet och kan ibland vara dubbelt så stort som före graviditeten. Mät blodsockret ofta under hela graviditeten för att hitta fram till de rätta insulindoserna.

I de flesta fall är det centralsjukhusen som har hand om diabetesgraviditeter. Kontroller görs med 2-4 månaders mellanrum. Det viktigaste är då att kontrollera blodsockret och fostertillväxten. Ögonbottenundersökning görs åtminstone en gång. 

Förlossning

Vid mer än hälften av diabetesgraviditeterna föds barnet genom kejsarsnitt. Den vanligaste orsaken är att barnet är så stort. Vaginal förlossning är också en möjlighet förutsatt att långvarig diabetes, senkomplikationer eller något annat inte utgör någon risk.

Det nyfödda barnet kontrolleras noga de första dagarna eftersom också spädbarn kan ha lågt blodsocker.

Insulindosen reduceras direkt efter förlossningen, ofta till samma nivå som före graviditeten. Det går åt mycket energi till amning och det måste beaktas i diabetesbehandlingen. 

Ärftlighet

Många funderar på arvsfaktorerna vid diabetes. Anlagen för typ 1-diabetes nedärvs, men sannolikheten för att barnet ska insjukna är så liten att frågan kan negligeras i familjeplaneringen.

Om mamman har typ 1-diabetes är sannolikheten att barnet får sjukdomen två procent. Risken är ungefär sex procent om pappan har typ 1-diabetes. I båda fallen är det alltså över 90 procents chans att barnet inte får diabetes. 

Preventivmedel

Alla diabetiker bör använda säkra preventivmedel ända från sexdebuten. När det börjar bli dags för barn är det bra att komma ihåg att blodsockerkontrollen ska vara bra innan man slutar med preventivmedel.

Kvinnor med diabetes kan använda kombinationspiller med låg hormondos eller minipiller. Spiral är ett mycket bra preventivmedel för kvinnor som fött barn, men kan också användas av kvinnor som inte fött barn. Kondom skyddar mot könssjukdomar.

Be din diabetessjukskötare, diabetesläkare eller gynekolog om råd i preventivmedelsfrågor.

Läs mer:


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga