Långtidsblodsockret HbA1c

Glukoskontrollen, det vill säga långtidsblodsockret, avspeglas genom glykosylerat hemoglobin. Enheten är HbA1c och den ger information om blodsockernivån för de senast förflutna två månaderna. Ju högre blodsockervärdet har varit desto högre är den genomsnittliga blodsockernivån.

HbA1c visar hur mycket glukos (blodsocker) som har fastnat på hemoglobinet (den röda färgen) i de röda blodkropparna veckorna före testet. De röda blodkropparna bildas i benmärgen. De transporterar syre och koldioxid i blodbanan och finns kvar där i ungefär 120 dagar.

Glykosylerat hemoglobin återspeglar den genomsnittliga blodsockernivån 6–8 veckor, särskilt 3–4 veckor, före testet. Det varierar en aning från individ till individ hur mycket socker som fastnar på de röda blodkropparna, hur många röda blodkroppar det finns (exempelvis vid anemi) och hur länge de lever. Följaktligen pekar testet snarare på förändringar hos individen.

HbA1c är ett medelvärde och säger ingenting om hur mycket blodsockret varierar till exempel under en dag. Vid utvärdering av diabetesbehandlingen tillämpas analys av HbA1c i kombination med egenkontrollerna av blodsockret. HbA1c testas vanligen med 3–6 månaders intervaller.

Observera att HbA1c inte är detsamma som medelvärdet för blodsockret. Jämförelsetabellen visar vilket medelblodsocker HbA1c ungefär motsvarar dels enligt den nya enheten mmol/mol och den gamla enheten i procent.

Från och med den 3 mars 2010 anger alla laboratorier i Finland HbA1c med den nya enheten millimol per mol. Den gamla enheten i procent kommer att finnas kvar parallellt under en övergångsperiod på några år.

 Tidigare HbA1c % Nytt HbA1c mmol/mol Medelblodsockret mmol/l
 6  42  7
 7  53  8,6
 8  64  10,1
 9  75  11,8
 10  86  13,4
 11  97  14,9

Individuella målvärden

Hos friska människor är HbA1c 20–42 mmol/mol (4–6 %). För personer med diabetes är målvärdet individuellt. Det påverkas av bland annat behandlingen, benägenheten för hypoglykemi och andra sjukdomar.

Det generella målet för diabetesbehandlingen är att blodsockret ska vara så lågt som möjligt, men utan symtom på lågt blodsocker (hypoglykemi).

Kostbehandlade diabetiker och diabetiker med medicinsk behandling som inte sänker blodsockret alltför mycket kan eftersträva normala värden för HbA1c.

För den som använder läkemedel som stimulerar insulinutsöndringen är värden under 53 mmol/mol (7 %) ett bra värde.

Också insulinbehandlade diabetiker ska försöka hålla HbA1c under 53 mmol/mol, förutsatt att de inte drabbas av allvarliga hypoglykemier eller lindrigare hypoglykemier som inkräktar på det dagliga livet.

För en del insulinbehandlade diabetiker är 53–64 mmol/mol ett mer realistiskt mål. Detsamma gäller personer som haft sin sjukdom länge och inte längre har någon kroppsegen insulinutsöndring. Äldre människor löper dessutom ofta större risk att drabbas av hypoglykemi.

HbA1c-värdet varierar givetvis en aning med tiden, men på sikt är det bäst att undvika värden över 64 mmol/mol (8 %) eftersom risken för diabeteskomplikationer då ökar radikalt.Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga