Tillbaka

Diabetesförbundet i Finland rf:s medlems- och tidningsregister
REGISTERBESKRIVNING
Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

1. Registeransvarig

Diabetesförbundet i Finland rf

Kontaktinformation
Diabetescentrum
Kirjoniementie 15
33680 TAMMERFORS
tel. 03 2860 111

2. Kontaktpersoner

Anneli Jylhä
Juha Mattila

Kontaktinformation
Diabetescentrum
Kirjoniementie 15
33680 TAMMERFORS
Tel. 03 2860 235, jasenasiat(snabel-a)diabetes.fi
Tel. 03 2860 231, juha.mattila(snabel-a)diabetes.fi

3. Registrets namn

Diabetesförbundet i Finland rf:s medlems- och tidningsregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna (ändamålet med registret)

Registret används för behandling av medlemsärenden samt för indrivning av medlems- och tidningsprenumerationsavgifter. Uppgifterna om medlemsantal i medlemsregistret samlas in för olika analyser både enligt lokalförening och för hela Diabetesförbundets del. Uppgifterna om medlemsantal behandlas anonymt i analyserna. Medlemsuppgifter sänds till angivna personer i de lokala diabetesföreningarna. Dessa medlemsuppgifter kan vara till exempel adressdekaler och medlemsförteckningar. Uppgifterna i medlemsregistret kan användas för vetenskapliga undersökningar enligt föreningsstyrelsens beslut eller på riksnivå enligt beslut av Diabetesförbundets förbundsstyrelse. Uppgifter som samlas in i medlemsregistret används också vid planeringen av verksamheten.

5. Registrets uppgiftsinnehåll

Följande uppgifter om kunderna samlas in och sparas (ifall kunden uppgett dem): tillnamn, förnamn, titel, ytterligare adress, postadress, land, hemtelefon, mobiltelefon, tjänstetelefon, e-post, år då kunden insjuknat, vårdform, födelsedatum, kön, språk (finska/svenska), får/får inte tidning, faktureringsuppgifter, betalningsuppgifter och uppgifter om betalare.

6. Stadgeenliga informationskällor

Uppgifterna fås direkt av kunden. Därtill kommer adresserna från Itella Oyj till adressuppdateringen.

7. Stadgeenliga överlåtelser och överföringar av uppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Registeruppgifterna överlåts inte till utlandet.

8. Principer för skyddet av registret

A. Manuellt material
Materialet förvaras i ett låst utrymme på Diabetescentrum.

B. Uppgifter som sparats på adb
Rätten att använda medlemsregistret innehas endast av personer i Diabetesförbundet i Finland rf:s tjänst och av angivna personer som behöver uppgifterna för sina uppdrag. De förfogar över användarkoder och lösenord. De personer som för registret har tystnadsplikt. Tekniskt är registret skyddat med en brandmur.

Information till kunden om behandlingen av uppgifterna (Personuppgiftslagen 24 §)

Den registrerades rätt till insyn

Personuppgiftslagen 26 §. En medlem har rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i medlemsregistret och på begäran få kopior av dem. Insynen är avgiftsfri en gång om året. Enligt föreningslagen har en medlem också rätt att få se medlemsförteckningen.

Den registrerades förbudsrätt

Personuppgiftslagen 30 §. Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning.

Tillbaka

 


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga