Nuoret tutkijat ovat tutkimuksen tulevaisuus

2.9.2016 Turun yliopisto, LL Jouni Lapinleimu: Common dyslipidemias, high lipoprotein(a) concentrations and endothelial function in the children of the Strip study families 

Tästä väitöstiedotteeseen

21.6.2016 Turun yliopisto, LL Heli Halava: Statin adherence, utilisation, and prescribing patterns. Improving effectiveness of treatment

Tästä väitöstiedotteeseen

17.6.2016 Turun yliopisto, LL Henry Karlsson: Neuroreceptor availability and cerebral morphology in human obesity (Neuroreseptorit ja aivojen rakenne lihavuudessa)

Tästä väitöstiedotteeseen

 17.6.2016 Oulun yliopisto, LL, lastentautien erikoislääkäri Anne Hekkala: Ketoasidoosin esiintyminen alle 15-vuotiailla lapsilla tyypin 1 diabeteksen diagnoosivaiheessa (Ketoacidosis at diagnosis of type 1 diabetes in children under 15 years of age)

Tästä väitöstiedotteeseen

27.5.2016 Turun yliopisto, LL Eveliina Upmeier: Cholesterol, cardiovascular risk and statin use in older persons (Kolesteroli, valtimosairausriski ja statiinien käyttö iäkkäillä)

Tästä väitöstiedotteeseen

10.6.2016 Itä-Suomen yliopisto, LL Markus Takkunen: Circulating fatty acids – associations with diet, genetic variations, low-grade inflammation and type 2 diabetes (Veren rasvahappokoostumus – yhteydet ruokavalioon, geneettisiin variaatioihin, lievään tulehdukseen ja tyypin 2 diabetekseen)

Tästä väitöstiedotteeseen

3.6.2016 Turun yliopisto, FM Hanna-Leena Hietaranta-Luoma: Promoting healthy lifestyles with personalized, APOE genotype based health information: The effects on psychological, health behavioral and clinical factors (Terveiden elämäntapojen edistäminen APOE-genotyyppiin perustuvalla, yksilöllisellä terveysviestinnällä)

Tästä väitöstiedotteeseen

Tästä väitöstiedotteeseen22.4.2016 Oulun yliopisto, LL Anna Tuisku: Tupakointi ja terveys. Nuoret aikuiset Pohjois-Suomessa (Tobacco and health. A study of young adults in northern Finland)

Tästä väitöstiedotteeseen

15.4.2016 Oulun yliopisto, TtM Heidi Ruotsalainen: Elintapaohjausinterventioiden vaikuttavuus ylipainoisten ja lihavien nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja elintapamuutokseen sitoutumiseen (The effectiveness of lifestyle counselling interventions on physical activity and adherence to lifestyle change in overweight and obese adolescents)

Tästä väitöstiedotteeseen

11.3.2016 Turun yliopisto, FM Eveliina Munukka: Gut microbiota and metabolic disorders

Tästä väitöstiedotteeseen

19.2.2016 Turun yliopisto, LL Harri Helajärvi: Sedentary behaviour and health with special reference to obesity and fatty liver in early midlife. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study

Tästä väitöstiedotteeseen

 19.2.2016 Helsingin yliopisto, Pauliina Saurus: Regulation of podocyte apoptosis in diabetic kidney disease - role of SHIP2, PDK1 and CDK2

Tästä väitöstiivistelmään

13.2.2016 Turun yliopisto, LL Valtteri Uusitalo: Cardiac imaging in the diagnosis of coronary artery disease: the value of quantitative imaging of myocardial perfusion and deformation

Tästä väitöstiedotteeseen

12.2.2016 Tampereen yliopisto, LL Heikki Hietanen: Ankle blood pressure as a predictor of vascular events (Nilkkaverenpaineen merkitys vaskulaaritapahtumissa) 

Tästä väitöstiedotteeseen

4.12.2015 Helsingin yliopisto, FM Jani Saksi: Stroke-associated carotid atherosclerosis - a role for FABP4 in atheroma vulnerability and cardiometabolic risk 

Tästä väitöstiivistelmään

4.12.2015 Itä-Suomen yliopisto, LL Henry Blomster: Cardiovascular risk factors in mild obstructive sleep apnea – the outcome of lifestyle intervention with weight reduction (Sydän ja verisuonisairauksien riskitekijät lievässä obstruktiivisessa uniapneassa – painonpudotukseen tähtäävän elämäntapaohjauksen vaikutukset uniapnean hoidossa)

Tästä väitöstiedotteeseen

4.12.2015 Itä-Suomen yliopisto, LL Jukka Pulkkinen: Role of statins in acute pancreatitis and symptomatic cholelithiasis

Tästä väitöstiedotteeseen

4.12.2015 Turun yliopisto, TtM Heli Virtanen: Nursing students’ learning about an empowering discourse in patient education (Sairaanhoitajaopiskelijoiden voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen oppiminen)

Tästä väitöstiedotteeseen


27.11.2015 Helsingin yliopisto, Miira Klemetti: Trends in obstetric and perinatal outcomes of women with type 1 diabetes during 1988 - 2011: A Finnish population-based observational study

Tästä väitöstiivistelmään

20.11.2015 Oulun yliopisto, LL Virva Hannula: Diabeettisen retinopatian esiintyminen ja vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla (The prevalence of diabetic retinopathy and its effect on social wellbeing and health related quality of life in children and young adults with type 1 diabetes)

Tästä väitöstiedotteeseen

23.10.2015 Helsingin yliopisto, Yanlei Zhang: Health economics and outcome studies on type 2 diabetes education and screening in a Chinese population

Tästä väitöstiivistelmään

16.10.2015 Itä-Suomen yliopisto, MD Maria Fizelova: Determinants and predictive value of markers of glycemia and dyslipidemia for type 2 diabetes and cardiovascular disease (Glukoosi- ja lipidiaineenvaihdunnan merkkiaineet tyypin 2 diabeteksen ja sydänsairauksien ennustetekijöinä)

Tästä väitöstiedotteeseen


25.9.2015 Turun yliopisto, FM Johanna Mäkelä: Genetic, prenatal and postnatal determinants of weight gain and obesity in young children – The STEPS Study (Painonnousun ja ylipainon geneettiset, prenataaliset ja postnataaliset tekijät pienillä lapsilla Hyvän kasvun avaimet -tutkimuksessa)

Tästä väitöstiedotteeseen 


25.9.2015 Tampereen yliopisto, LL Risto Kuronen: Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoito -suositukset - tutkimus terveydenhuollon ammattilaisilla (Current care guidelines on cardiovascular risk factors− a study carried out among health care professionals)

Tästä väitöstiedotteeseen


15.9.2015 Turun yliopisto, FM Mirkka Heinonen: Players of Th-cell differentiation and immune dysregulation - focus on GIMAP family genes (Pelaajat Th-solujen erilaistumisessa ja immuunihäiriöissä - keskiössä GIMAP-perheen geenit)

Tästä väitöstiedotteeseen


12.9.2015 Turun yliopisto, LL Jetro J. Tuulari: Effects of obesity and weight loss following bariatric surgery on brainfunction, structural integrity and metabolism (Lihavuuden ja lihavuusleikkauksen aiheuttamat toiminnalliset, metaboliset ja rakenteelliset aivomuutokset)

Tästä väitöstiedotteeseen


11.9.2015 Itä-Suomen yliopisto, TtM Reija Männikkö: Diet and cardiorespiratory fitness in older adults with special reference to metabolic syndrome and cognitive function. A population-based study (Ruokavalio ja fyysinen suorituskyky ikääntyneillä metabolisen oireyhtymän ja kognitiivisen toimintakyvyn näkökulmasta. Väestöpohjainen tutkimus)

Tästä väitöstiedotteeseen


28.8.2015 Helsingin yliopisto, Merja Laine: Cardiometabolic health among male former elite athletes

Tästä väitöstiivistelmään


28.8.2015 Oulun yliopisto, LL Hilkka Ijäs: Raskausdiabetes. Metformiinihoito, äidin ylipainon merkitys ja pitkäaikaisennuste (Gestational diabetes. Metformin treatment, maternal overweight and long-term outcome)

Tästä väitöstiivistelmään


21.8.2015 Helsingin yliopisto, Samuel Sandboge: Early growth and adult health: focus on resting metabolism, non-alcoholic fatty liver disease, hypertension and regional differences in birth size

Tästä väitöstiivistelmään


15.8.2015 Itä-Suomen yliopisto, FM Zekine Pündük: Liikuntasuorituksen ja alfalipoaatin vaikutus aivojen suojamekanismeihin kokeellisessa diabeteksessa

Tästä väitöstiedotteeseen


14.8.2015 Itä-Suomen yliopisto, LL Tuula Heiskanen: Metabolinen oireyhtymä skitsofreniaa ja masennusta sairastavilla

Tästä väitöstiedotteeseen


12.6.2015 Itä-Suomen yliopisto, FM, lääketieteen ylioppilas Pyry Toivanen: Structure, function and therapeutic applications of vascular endothelial growth factors (Endoteelikasvutekijöiden rakenne, toiminta ja terapeuttiset sovellukset)

Tästä väitöstiedotteeseen


10.6.2015 Tampereen yliopisto, Maarit Oikarinen: Detection of enteroviruses in tissue samples - methods and applications in type 1 diabetes (Enterovirusten osoittaminen kudosnäytteistä - menetelmät ja niiden soveltaminen tyypin 1 diabeteksessa)

Tästä väitöstiivistelmään


5.6.2015 Oulun yliopisto, LL Johanna Puurunen: Miessukuhormonieritys ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät monirakkulaisessa munasarjaoireyhtymässä ja terveillä naisilla - ikääntymisen ja lääkehoidon vaikutukset (Androgen secretion and cardiovascular risk factors in women with and without PCOS - studies on age-related changes and medical intervention)

Tästä väitöstiedotteeseen


29.5.2015 Itä-Suomen yliopisto, LK Krista Honkonen: Adenoviral gene therapy for the stimulation of neovessel growth – new treatment strategies for lymphedema and peripheral ischemia (Adenovirusvälitteinen geeniterapia uudissuonten kasvattamiseksi – uusia hoitomenetelmiä lymfedeemaan ja alaraajaiskemiaan)

Tästä väitöstiedotteeseen

  

29.5.2015 Tampereen yliopisto, Anna Oksanen: Proprotein convertase enzymes FURIN and PCSK7 in immune regulation (Proproteiinikonvertaasi-entsyymit FURIN ja PCSK7 immuunijärjestelmän säätelyssä)

Tästä väitöstiivistelmään


26.5.2015 Itä-Suomen yliopisto, M.Sc. Dorota Kaminska: Regulation of alternative splicing in obesity and weight loss (Vaihtoehtoisen silmukoinnin säätely lihavuudessa ja laihtumisessa)

Tästä väitöstiedotteeseen


22.5.2015 Oulun yliopisto, LL Marika Sipola-Leppänen: Ennenaikaisesti syntyneiden nuorten ja aikuisten sydän- ja verisuonitautien riskitekijät (Preterm birth and cardiometabolic risk factors in adolescence and early adulthood)

Tästä väitöstiedotteeseen


22.5.2015 Turun yliopisto, LL Tomi Laitinen: Cardiovascular health from childhood to adulthood – with special reference to early vascular changes. The cardiovascular risk in young finns study (Sydänterveys lapsuudesta aikuisuuteen – yhteys varhaisiin valtimomuutoksiin. Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät LASERI-tutkimus)

Tästä väitöstiedotteeseen


17.4.2015 Helsingin yliopisto, Tarja Nieminen: Healthier together? Social capital, health behaviour and health

Tästä väitöstiivistelmään

 

17.4.2015 Turun yliopisto, LL Päivi Ruokoniemi: From statin efficacy to everyday effectiveness: Studying the gap in between (Statiinien teho ja arkielämän vaikuttavuus: Tutkimus raja-alueesta niiden välissä)

Tästä väitöstiedotteeseen


10.4.2015 Helsingin yliopisto, LL Mikko Honkasalo: Diabeteksen hoidon laatu ja kustannukset: Kahden erilaisen hoitomallin vertailu perusterveydenhuollossa

Tästä väitöstiivistelmään


27.3.2015 Turun yliopisto, LL Markku Vähätalo: Starting Insulin Treatment in Type 2 Diabetes (Insuliinihoidon aloittaminen tyypin 2 diabeteksessa)

Tästä väitöstiedotteeseen


20.3.2015 Itä-Suomen yliopisto, LL Anna Viitasalo: Clustering of cardiometabolic risk factors, liver enzymes and PNPLA3 polymorphism with special reference to children (Kardiometabolisten riskitekijöiden kasautuminen, maksaentsyymit ja PNPLA3-polymorfismi lapsilla)

Tästä väitöstiedotteeseen


20.3.2015 Oulun yliopisto, TtM Eeva-Leena Ylimäki: Ohjausintervention vaikuttavuus elintapoihin ja elintapamuutokseen sitoutumiseen (The effectivenessof counseling intervention on lifestyle and adherence to lifestyle change)

Tästä väitöstiedotteeseen


20.3.2015 Tampereen yliopisto, LL Tapio Seiskari: The association between viral infections, IgE sensitization, and type 1 diabetes (Allergisen herkistymisen yhteys virusinfektioihin ja tyypin 1 diabetekseen)

Tästä väitöstiedotteeseen


23.1.2015 Helsingin yliopisto, Nina Tolonen: Lipid profile and micro- and macrovascular complications in type 1 diabetes

Tästä väitöstiivistelmään


23.1.2015 Helsingin yliopisto, Peppi Haario: Sleep, health behaviours and weight among ageing employees: A follow-up study

Tästä väitöstiivistelmään


12.12.2014 Helsingin yliopisto, Tiina Hetemaa: Socioeconomic differences in the use and outcomes of hospital treatment for ischaemic heart diseases

Tästä väitöstiivistelmään


12.12.2014 Helsingin yliopisto, Elisa Kallio: Lipopolysaccharide: a link between periodontitis and cardiometabolic disorders


Tästä väitöstiivistelmään


12.12.2014 Turun yliopisto, LL Meri Linna: Oxidized LDL lipids as a risk factor for atherosclerosis (Hapettunut LDL valtimonkovettumataudin riskitekijänä)

Tästä väitöstiedotteeseen


28.11.2014 Helsingin yliopisto, Noora Kanerva: The healthy Nordic diet, obesity and obesity-related metabolic risk factors

Tästä väitöstiivistelmään


28.11.2014 Turun yliopisto, FM Henna Kallionpää: Gene regulation in the human immune system - signatures of Th2 cell differentiation, type 1 diabetes, and intrauterine immune adaptation (Ihmisen immuunivälitteisten sairauksien syntymekanismit - Th2-solujen erilaistumiseen, tyypin 1 diabetekseen sekä raskausaikaisen immuunijärjestelmän sopeutumiseen liittyvät geeniekspressiomuutokset)

Tästä väitöstiedotteeseen


14.11.2014 Turun yliopisto, LL Tuomas Koskinen: Heart rate variability in young adults - Reference values and associations with cardiometabolic risk factors and vascular properties. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study (Sydämen sykevaihtelu nuorilla aikuisilla - viitearvot ja yhteys sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin sekä varhaisiin valtimomuutoksiin)

Tästä väitöstiedotteeseen


21.11.2014 Tampereen yliopisto, LL Anitta Vilppula: Coeliac disease in the elderly population (Keliakia ikääntyvässä väestössä)

Tästä väitöstiedotteeseen


7.11.2014 Helsingin yliopisto, Ida Surakka: Genetics of circulating blood lipids

Tästä väitöstiivistelmään


31.10.2014 Helsingin yliopisto, Nadja Schreier: The influence of weather, season, climate, and disasters on non-communicable diseases

Tästä väitöstiivistelmään


3.10.2014 Tampereen yliopisto, LL Tuire Ilus: Non-responsive coeliac disease (Hoidolle reagoimaton keliakia)

Tästä väitöstiedotteeseen


3.10.2014 Tampereen yliopisto, TtM Tuulikki Vehko: Examining time trends in medical practices using register-based data. A study on changing coronary heart disease care among persons with diabetes (Hoitokäytäntöjen ajallisten muutosten tutkiminen rekisteriaineistossa. Tutkimus muuttuvista sepelvaltimotaudin hoitokäytännöistä diabeetikoilla)

Tästä väitöstiedotteeseen


3.10.2014 Turun yliopisto, LL Teemu Kalliokoski: Functional imaging of insulitis in type 1 diabetes (Lapsuus- ja nuoruustyypin diabetekseen johtavien haiman muutosten kuvantaminen PET-menetelmin)

Tästä väitöstiedotteeseen


27.9.2014 Jyväskylän yliopisto, FM Rita Rinnankoski-Tuikka: The effects of physical activity and diet change on intracellular lipids and metabolism in mice with diet-induced obesity

Tästä väitöstiedotteeseen


5.9.2014 Itä-Suomen yliopisto, FM Jukka Lipponen: Verenkiertoelimistön mittaaminen tarjoaa tietoa diabeteksen seurantaan

Tästä väitöstiedotteeseen


6.6.2014 Helsingin yliopisto, Jaakko Helve: Survival of patients with type 1 diabetes on renal replacement therapy

Tästä väitöstiivistelmään


6.6.2014 Helsingin yliopisto, Jin Shi: Metabolic effects of whey proteins in an experimental model of diet-induced obesity

Tästä väitöstiivistelmään


6.6.2014 Itä-Suomen yliopisto, LL Miika Vuorinen: Keski-iän sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät yhteydessä dementiaan liittyviin aivomuutoksiin

Tästä väitöstiedotteeseen 


 24.5.2014 Oulun yliopisto, FM Tuula Pienimäki: Myöhemmällä iällä puhkeava diabetes: Riskitekijät keski-iässä ja vanhuusiän elämänlaatu
(Factors, complications and health-related quality of life associated with diabetes mellitus developed after midlife in men)

Tästä väitöstiedotteeseen


16.5.2014 Helsingin yliopisto, Elina Hakonen: Epidermal growth factor receptor in pancreatic beta cell mass regulation

Tästä väitöstiivistelmään


16.5.2014 Helsingin yliopisto, Leena Juurinen: Insulin therapy in type 2 diabetes: Initiation, impact on liver fat, role of combination therapy with glitazones or glindes

Tästä väitöstiivistelmään


9.5.2014 Itä-Suomen yliopisto, TtM Jenni Lappi: Effects of wholegrain foods and grain fibre in intestinal tract in relation to glucose metabolism: With an emphasis on wheat and rye bread effects (Täysjyväviljatuotteiden ja viljakuidun – erityisesti vehnä- ja ruisleivän – vaikutukset suolistossa liittyen verensokeriaineenvaihduntaan)

Tästä väitöstiedotteeseen


11.4.2014 Turun yliopisto, FM Noora Maria Ristiniemi: Quantification and clinical relevance of cystatin C

Tästä väitöstiedotteeseen


11.4.2014 Turun yliopisto, LL Janne Orava: Characterisation of functional brown adipose tissue in adult humans (Aikuisten ihmisten toiminnallisen ruskean rasvakudoksen karakterisointi)

Tästä väitöstiedotteeseen


17.3.2014 Turun yliopisto, LL Marjo-Riitta Hänninen: Masked hypertension in Finland - an independent cardiovascular risk factor? (Piilevä kohonnut verenpaine - itsenäinen sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijä?)

Tästä väitöstiedotteeseen


14.3.2014 Itä-Suomen yliopisto, MSc Yuvaraj Mahendran: Identification of biomarkers for type 2 diabetes

Tästä väitöstiedotteeseen


 15.2.2014 Turun yliopisto, LL Anna Koskinen: The effects of maternal hyperglycemia on human umbilical vascular gene expression and neonatal rat lung development (Äidin hyperglykemian vaikutus geenien ilmentymiseen napanuorassa ja syntymän jälkeiseen rotan keuhkojen kehitykseen)

Tästä väitöstiedotteeseen


8.2.2014 Helsingin yliopisto, Milla Rosengård-Bärlund: Early autonomic dysfunction in type 1 diabetes: Insights into its significance and mechanisms

Tästä väitöstiivistelmään


 7.2.2014 Tampereen yliopisto, LL Heikki Aatola: Lifetime risk factors, lifestyle, and vascular health in adulthood (Elinaikaiset riskitekijät, elintavat ja aikuisiän valtimoterveys)

Tästä väitöstiedotteeseen


24.1.2014 Helsingin yliopisto, Mikko Lehtovirta: Heritability of type 2 diabetes and related traits


Tästä väitöstiivistelmään
 
17.1.2014 Helsingin yliopisto, Leonie-Helen Bogl: Dietary factors, obesity and serum lipoprotein profile: A nutritional epidemiological study in young adult twins

Tästä väitöstiivitelmään


 17.1.2014 Tampereen yliopisto, THM Tuula-Maria Rintala: Diabeteksen näkyvä ja näkymätön läsnäoleminen - Substantiivinen teoria aikuisen diabetesta sairastavan henkilön perheen arkielämästä

Tästä väitöstiedotteeseen


20.12.2013 Itä-Suomen yliopisto, FM Maija Vaittinen: The role of weight reduction sensitive genes in adipose tissue biology and adipocyte function, special emphasis on the expression of MFAP5 and CPPED1 (Laihdutukselle herkkien geenien rooli rasvakudoksen biologiassa ja rasvasolun toiminnassa, MFAP5- ja CPPED1-geenien merkitys)

Tästä väitöstiivistelmään


 13.12.2013 Helsingin yliopisto, Mervi Hyvönen: Experimental and genetic studies on podocyte molecules CD2AP and SHIP2 in diabetic nephropathy

Tästä väitöstiivistelmään


13.12.2013 Oulun yliopisto, TtM Jaana Karjalainen: Cardiovascular autonomic function in coronary artery disease patients with and without type 2 diabetes. Significance of physical activity and exercise capacity (Sydämen autonominen säätely sepelvaltimotautipotilailla ja sepelvaltimotautipotilailla, jotka sairastavat tyypin 2 diabetesta. Fyysisen aktiivisuuden ja suorituskyvyn merkitys)

Tästä väitöstiedotteeseen


10.12.2013 Tampereen yliopisto, FM Hanna-Leena Koskinen: Melu, työn fyysinen rasittavuus ja vuorotyö sekä metabolinen oireyhtymä: erillis- ja yhteisvaikutukset sepelvaltimotaudin vaaraan

Tästä väitöstiedotteeseen


5.12.2013 Helsingin yliopisto, Janne Nieminen: Studies on antigen-presenting cells in type 1 diabetes and Crohn's disease - with special emphasis on dendritic cells

Tästä väitöstiivistelmään


5.12.2013 Oulun yliopisto, FM Heidi Soini: Mitochondrial DNA sequence variation in Finnish patients with maternally inherited type 2 diabetes, epilepsy and mitochondrial disease: risk and novel mutations (Mitokondriaalisen DNA:n muutokset maternaalisesti periytyvää diabetesta, epilepsiaa ja mitokondriotautia sairastavilla potilailla)

Tästä väitöstiedotteeseen
 

5.12.2013 Oulun yliopisto, FM Elina Malo: The role of low birth weight and resistin in metabolic syndrome (Alhaisen syntymäpainon ja resistiinin merkitys metabolisessa oireyhtymässä)

Tästä väitöstiedotteeseen


22.11.2013 Turun yliopisto, LL, EL Kristiina Tertti: Metformin in gestational diabetes mellitus (Metformiinin käyttö raskausdiabeteksessa)

Tästä väitöstiedotteeseen


8.11.2013 Helsingin yliopisto, Emmi Tikkanen: Genetic risk profiles for coronary heart disease

Tästä väitöstiivistelmään


4.10.2013 Turun yliopisto, LL Teemu Vepsäläinen: Factors predicting mortality in type 2 diabetic patients: With special reference to physical exercise, blood pressure, proteinuria, inflammation and P wave duration (Tekijät, jotka ennustavat kuolleisuutta tyypin 2 diabeetikoilla. Erityisesti fyysinen aktiivisuus, verenpaine, proteinuria, inflammaatio ja P-aallon kesto)

Tästä väitöstiedotteeseen


28.9.2013 Itä-Suomen yliopisto, TtM Anne Jääskeläinen: Epidemiologic studies on overweight and obesity in adolescents: the role of early-life risk factors, eating patterns and common genetic variants (Väestötutkimuksia nuorten ylipainosta ja lihavuudesta: varhaisten vaaratekijöiden, ateriarytmin ja yleisten geenimuunnosten merkitys)

Tästä väitöstiedotteeseen


27.9.2013 Itä-Suomen yliopisto, FM, TtM Anna-Maria Saarela: Päivittäistavarakauppa kuluttajien ruoan valintaympäristönä painonhallinnan näkökulmasta

Tästä väitöstiedotteeseen


14.9.2013 Itä-Suomen yliopisto, LL Hanna-Riikka Lehto: Gender differences in the occurrence, prognosis and risk factor control of cardiovascular disease (Sukupuolten väliset erot sydän- ja verisuonisairauksien esiintyvyydessä, ennusteessa ja riskitekijöiden hoidossa)

Tästä väitöstiedotteeseen


13.9.2013 Itä-Suomen yliopisto, TtM Anu Ruusunen: Diet and depression – An epidemiological study (Ruokavalio ja masennus – epidemiologinen tutkimus)

Tästä väitöstiedotteeseen


23.8.2013 Itä-Suomen yliopisto, LL Kirsi Muona: Safety of VEGF gene therapy in cardiovascular diseases (VEGF-geenihoidon turvallisuus sydän- ja verisuonisairauksien hoidossa)

Tästä väitöstiedotteeseen


23.8.2013 Helsingin yliopisto, Ning Feng: Epidemiologic studies on diabetes, non-diabetic glycemic levels, insulin resistance and cardiovascular diseases

Tästä väitöstiivistelmään


17.6.2013 Turun yliopisto, FM Johanna Jaakkola: Individual dietary counselling during and after pregnancy: impact on diet and body weight (Yksilöllinen ravitsemusohjaus raskausaikana ja sen jälkeen: Vaikutus ruokavalioon ja painoon)

Tästä väitöstiedotteeseen


14.6.2013 Turun yliopisto, LL Jussi Kosola: Oxidized LDL and physical fitness in healthy young men: associations with body composition, smoking, metabolic syndrome and androgen status (Hapettunut LDL ja fyysinen kunto terveillä nuorilla miehillä: yhteydet kehon koostumukseen, tupakointiin, metaboliseen oireyhtymään sekä mieshormoneihin)

Tästä väitöstiedotteeseen


10.6.2013 Helsingin yliopisto, LL Kustaa Hietala: Risk factors for retinopathy in type 1 diabetes

Tästä väitöstiedotteeseen


7.6.2013 Oulun yliopisto, LL Pauliina Pisto: Fat accumulation in liver and muscle. Association with adipokines and risk of cardiovascular events (Rasvan kertyminen maksaan ja lihakseen. Yhteys adipokiineihin ja kardiovaskulaaritapahtumiin)

Tästä väitöstiedotteeseen


31.5.2013 Helsingin yliopisto, LL Klas Winell: The epidemiology of macrovascular complications of diabetes in Finland 1992-2002 (Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Suomessa 1992-2002)

Tästä väitöstiivistelmään


24.5.2013 Turun yliopisto, LL Teemu Ahola: Antihypertensive drug therapy in Finland. Utilization of antihypertensive medication, control of blood pressure, and achievable reduction of cardiovascular morbidity with intensified treatment (Kohonneen verenpaineen lääkehoito Suomessa. Verenpainelääkkeiden käyttö, verenpaineen hallinta ja tehostetulla hoidolla saavutettavissa oleva sydän- ja verisuonisairauksien vähentyminen)

Tästä väitöstiedotteeseen


18.5.2013 Jyväskylän yliopisto, TtM Katariina Korniloff: Interrelationships of physical activity and depressive symptoms with cardiometabolic risk factors

Tästä väitöstiedotteeseen


17.5.2013 Helsingin yliopisto, FM Kati Hyvärinen: Proatherogenic effects of common pathogens on liver, adipose tissue and coronary artery disease

Tästä väitöstiedotteeseen


3.5.2013 Turun yliopisto, TtM Minna Stolt: Foot health in older people – Development of a preventive, evaluative instrument for nurses (Ikääntyneiden jalkaterveys – preventiivisen arviointimittarin kehittäminen hoitohenkilökunnalle)

Tästä väitöstiedotteeseen


25.4.2013 Tampereen yliopisto, LL Taina Mustila: Intervention study aiming at the prevention of excess weight gain in childhood - Intensified dietary and physical activity counselling on mothers during pregnancy and child's first year at maternity or child health clinics (Lasten liikapainon ehkäisyyn tähtäävä interventiotutkimus - Raskauden ja lapsen ensimmäisen vuoden aikana äideille suunnattu tehostettu ravitsemus- ja liikuntaneuvonta äitiys- tai lastenneuvolassa)

Tästä väitöstiedotteeseen


23.3.2013 Itä-Suomen yliopisto, LL Antti Huuskonen: The role of adiposity, growth and inflammation related gene variants in physical performance and body composition (Lihavuuteen, kasvuun ja tulehdusvasteeseen liittyvien geenivarianttien vaikutus fyysiseen suorituskykyyn ja kehon koostumukseen)

Tästä väitöstiedotteeseen


18.1.2013 Oulun yliopisto, FM Marika Kaakinen: Genetic and life course determinants of cardiovascular risk factors: Structural equation modelling of complex relations (Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden geneettiset ja elämänkaareen liittyvät determinantit: Rakenneyhtälömallituksen käyttö monimutkaisten yhteyksien estimoinnissa)

Tästä väitöstiedotteeseen
 
 
 


Sivua viimeksi päivitetty: 4.4.2017
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje