Diabetesförbundet i Finland

Ett barn med trehjuling 2

Diabetesförbundet i Finland rf är en folkhälso- och patientorganisation. Vi är en kontaktlänk mellan människor med diabetes och deras närstående, vi arbetar för att förbättra deras livskvalitet och vi satsar på permanent intressebevakning.

I vår verksamhet inriktar vi oss på god diabeteskontroll och prevention av diabetes. Vi arrangerar kurser som underlättar vardagen för diabetiker och deras närstående och ger dem större självförtroende i egenvården. Utbildningen för hälso- och sjukvårdspersonal fokuserar på diabeteskompetens och personligt engagemang i vården.

Diabetesförbundet har 108 diabetesföreningar med drygt 56 000 medlemmar. Dessutom ingår det fyra yrkesföreningar. Förbundet har sitt säte på Diabetescentrum i Tammerfors.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä