sauvakavely


Diabeteksen ehkäisy

Tyypin 1 diabeteksen ehkäisykeinoja tutkitaan koko ajan, mutta vielä niitä ei ole. Useat tutkimukset ovat sen sijaan osoittaneet, että tyypin 2 diabeteksen puhkeamista 
voidaan ehkäistä tai viivyttää kiinnittämällä huomiota elintapoihin.

Perimä ja elintavat

Tyypin 2 diabeetikoiden sisarusten ja lasten sairastumisalttius on merkittävän suuri. Toinen selkeä riskiryhmä ovat naiset, joilla on ollut raskausdiabetes.

Tyypin 2 diabetesta edeltää usein metabolinen oireyhtymä eli sokeri-rasvahäiriö, jonka taustalla ovat sekä perimä että elämäntavat: liikapaino ja liikunnan puute. Metaboliseen oireyhtymään kuuluu sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden lisäksi keskivartalolihavuus, poikkeavat veren rasva-arvot ja kohonnut verenpaine sekä häiriöt veren hyytymisessä  eli lisääntynyt vaara sairastua valtimotauteihin (sepelvaltimotauti, aivohalvaus, jalkojen verenkiertohäiriöt).


Kun metaboliseen oireyhtymään liittyviä terveysongelmia on ilmaantunut, on tärkeää, että niiden hoito alkaa mahdollisimman pian ja tehokkaasti. Liikapainon hoidosta on julkaistu Käypä hoito -suositus, johon liittyvän videon voit katsoa täällä.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn keinot

  • Ruokatottumusten tarkistaminen varsinkin rasvan määrän ja laadun sekä ravintokuitujen suhteen, liikapainon välttäminen ja liikunnan lisääminen sekä tupakoimattomuus.
  • Jos suvussa on diabetesta, kannattaa jo nuorena huolehtia siitä, ettei painossa, verenpaineessa, veren rasva-arvoissa ja verensokerissa tapahdu sellaisia muutoksia, jotka lisäävät todennäköisyyttä sairastua.
  • Jos riskitekijöitä on jo, elintapamuutoksilla voi vähentää niiden vaikutusta tai ainakin estää niiden vaikutuksen voimistumista nykyisestä. Raskausdiabetes kertoo usein alttiudesta sairastua tyypin 2 diabetekseen. Niinpä raskauden jälkeen on hyvä syy pitää kiinni terveellisistä ruoka- ja liikuntatottumuksista, saada paino hallintaan sekä seurata verensokeria ja verenpainetta vuosittain. 

Tutustu Tunnetko diabeteksen? -lehteen

Tunnetko diabeteksen? -lehti sisältää runsaasti kiinnostavaa luettavaa niin tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluville kuin diabetesta sairastavillekin.

Lue sähköinen lehti kampanjasivuillamme


Tulosta tämä sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä