Valtimoterveydeksi! -käsikirja ja täsmäkoulutusta terveyden edistämisen ammattilaisille


Terveydenhuollon, elintapaneuvonnan ja kaupunkisuunnittelun ammattilaiset saivat syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana rautaisannoksen tietoa ja uusia näköaloja suomalaisten terveyttä rapauttavien valtimosairauksien ehkäisyyn.

Valtimoterveydeksi kasikirja-1

Sosiaali- ja terveysministeriö/Terveyden edistämisen politiikkaohjelman aloitteesta käynnistynyt Valtimoterveyttä kaikille -projekti (1.5.2009-15.8.2010) toteutti valtakunnallisen seminaarikiertueen terveyden edistämisestä. Projekti myös tuotti Valtimoterveydeksi! -nimisen terveyden edistämisen käsikirjan (klikkaa kuvaa).

Suomessa valtimosairaudet, kuten tyypin 2 diabetes, sepelvaltimotauti ja aivoverenkiertohäiriöt,  koskettavat yli miljoonaa henkilöä, ja sairastumisriskissä on satoja tuhansia suomalaisia.

Diabetesliiton koordinoiman kansallinen diabetesohjelman Dehkon 2D -hanke ja Sydänliiton Suomalainen Sydänohjelma kokosivat terveydenhuollossa viime vuosina toteutetuista hankkeistaan yhteensä noin 300 käytännön hoitotyössä hyväksi havaittua uutta toimintatapaa kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.

Valtimoterveyttä kaikille -projekti vastasi näiden keinojen ja yhteistyöideoiden jalostamisesta ja levittämisestä valtakunnalliseen käyttöön.

Valtimoterveyttä kaikille -projektin yhteistyökumppaneita olivat Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Suomen Diabetesliitto ja Suomen Sydänliitto sekä Sosiaali- ja terveysministeriö/Terveyden edistämisen politiikkaohjelma.

Valtimoterveydeksi! -julkaisun tekemät suositukset on tehty projektin moniammatillisissa työryhmissä.

 


Tulosta tämä sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä